Helse

Alle skal ha like muligheter til god helse.


Vi vil:

  • garantere for en sterk, offentlig helsetjeneste i Norge    
  • stanse utviklingen mot et todelt helsevesen i Norge og si nei til økt privatisering. De offentlige sykehusene skal styrkes med bedre økonomi 
  • sikre utvikling av nye behandlingsmetoder og nye medikamenter
  • ta i bruk ny teknologi og digitale verktøy for å heve kvaliteten på pasientbehandlingen og øke pasientsikkerheten
  • satse på forebygging og tidlig innsats, med bedre folkehelse og mer fysisk aktivitet. Flere må få hjelp tidligere, og sosiale helseforskjeller må bekjempes.    
  • bedre mulighetene for at eldre kan bo i eget hjem så lenge som mulig, men hvis det oppstår behov for sykehjem eller omsorgsbolig må plassen stå klar og kvaliteten være høy. Tilbudet for eldre på sykehjem skal måles nøye, og helsetjenesten skal ved livets slutt gi god behandling og verdighet

Som hver og en har vi ansvar for egen helse, men som fellesskap har vi ansvar for alles helse. Mye sykdom og dårlig helse er knyttet til livsstil og miljøet vi vokser opp i. Vi må derfor ha en særlig innsats ovenfor barn og unge. Arbeiderpartiet vil gjennomføre et skikkelig krafttak for å forebygge sykdom og dårlig helse, slik at alle kan få en god start i livet.

Torgeir Eikstad Micaelsen, helsepolitisk talsperson for Arbeiderpartiet
Valget 2017

Vi vil ha en ny regjering i 2017. Vil du?

Jeg vil støtte valgkampen

For å sikre åpenhet offentliggjør vi alle bidrag over 10 000 kroner.