Helse

Alle skal ha like muligheter til god helse.


Vi vil gjøre dette for bedre helse:

 • garantere for en sterk, offentlig helsetjeneste i Norge.
 • stanse utviklingen mot et todelt helsevesen i Norge og si nei til økt privatisering. De offentlige sykehusene skal styrkes med bedre økonomi.
 • sikre utvikling av nye behandlingsmetoder og nye medikamenter.
 • ta i bruk ny teknologi og digitale verktøy for å heve kvaliteten på pasientbehandlingen og øke pasientsikkerheten.
 • bli det ledende landet i Europa innen ehelse
 • satse på forebygging og tidlig innsats, med bedre folkehelse og mer fysisk aktivitet. Flere må få hjelp tidligere, og sosiale helseforskjeller må bekjempes.    
 • bedre mulighetene for at eldre kan bo i eget hjem så lenge som mulig, men hvis det oppstår behov for sykehjem eller omsorgsbolig må plassen stå klar og kvaliteten være høy. Tilbudet for eldre på sykehjem skal måles nøye, og helsetjenesten skal ved livets slutt gi god behandling og verdighet.
 • øke tilgangen på organdonorer ved å styrke donorsykehusene, ha nok skolerthelsepersonell og sikre at status som organdonor registreres i den digitale kjernejournalen.

Som hver og en har vi ansvar for egen helse, men som fellesskap har vi ansvar for alles helse. Mye sykdom og dårlig helse er knyttet til livsstil og miljøet vi vokser opp i. Vi må derfor ha en særlig innsats ovenfor barn og unge. Arbeiderpartiet vil gjennomføre et skikkelig krafttak for å forebygge sykdom og dårlig helse, slik at alle kan få en god start i livet.

Torgeir Eikstad Micaelsen, helsepolitisk talsperson for Arbeiderpartiet

Dette skiller oss fra Høyre/FrP-regjeringen

 • God folkehelse starter tidlig

  God helse starter tidlig, og alle barn må gis mulighet til å ha god helse. 

  Arbeiderpartiet mener gode vaner bør læres tidlig i livet. Studier har vist at de som får gratis skolefrukt har lavere andel med overvekt selv 8 år senere. Vi mener at skolene må legge inn til sammen en time fysisk aktivitet hver dag og at barn skal få et enkelt skolemåltid, frukt og grønt i skolen. Vi vil sikre lavterskel psykisk helsetilbud i alle kommuner, ha flere ansatte i skolehelsetjenesten og gjøre det gratis for unge under 18 å gå til fastlege og legevakt. Slik vil vi gi et lavterskeltilbud for all ungdom, uavhengig av hvilke plager eller sykdom de har. 

  Høyre/FrP-regjeringen gjør ikke det som virker for å sikre alle barn god helse. De sier nei til skolemat, nei til mer fysisk aktivitet i skolen, og kutter skolefrukten. 

 • Løftebrudd for eldre

  Høyre og Frp har ikke levert eldrepolitikken de har lovet. 

  Arbeiderpartiet mener at eldrepolitikk drives best av kommunene. Vi vil styrke kommuneøkonomien slik at alle eldre får den hjelpen de trenger. Vi vil bedre mulighetene for eldre til å bo i eget hjem så lenge som mulig, satse på velferdsteknologi som et viktig hjelpemiddel i eldreomsorgen, og bidra til at alderdommen fylles med mening og mestring. Vi vil ha flere hele faste stillinger i eldreomsorgen. 

  Høyre/FrP-regjeringen løper fra alle løfter i eldrepolitikken - Det ble ingen eldreminister, eldremilliard eller bemanningsnorm, og statlig fullfinansiering av eldreomsorgen har endt opp som en som en byråkratisk ordning for bare 6 kommuner. 

 • Sterk offentlig helsetjeneste

  Vi vil at alle skal ha tilgang til gode, offentlige helsetjenester.

  Arbeiderpartiet ønsker en sterk offentlig helsetjeneste for alle der pengene går til helsetjenester, ikke privatisering, profitt og utbytte. Helsa og dine behov skal avgjøre hvilken hjelp du får - ikke størrelsen på lommeboka eller dine evner og muligheter til å kreve hjelp. 

  Høyre/FrP-regjeringen legger til rette for mer privatisering av helse og eldreomsorg, for eksempel gjennom ordningen med fritt behandlingsvalg og økende bruk av kommersielle aktører i omsorgstjenestene. Det har gitt lite til helse, men mange nye byråkrater. 

 • En bedre eldreomsorg

  Arbeiderpartiet vil prioritere bedre eldreomsorg framfor skattekutt til de som har mest.

  Arbeiderpartiet vil at alle eldre skal ha mulighet til å bruke sine evner og interesser og få trygg og god omsorg når de trenger det. Til forskjell fra Høyre og Frp vil Arbeiderpartiet prioritere bedre eldreomsorg fremfor skattekutt til de som har mest.

  Høyre/FrP-regjeringen prioriterer skattekutt til dem som har mest fra før foran trygg eldreomsorg.

 • Løftebrudd i sykehussatsingen

  Høyre og Frp bryter sine egne løfter om 12 milliarder mer til sykehus.

  Arbeiderpartiet har i sine alternative budsjetter oppfylt vår lovnad om 12 milliarder mer til sykehusene i denne stortingsperioden. Det har vi råd til fordi vi prioriterer helse og velferd framfor skattekutt til dem som har mest fra før. Bare i 2017 ville sykehusene hatt 1,5 milliarder kroner mer med vårt budsjett enn de har med Høyre og FRPs.

  Høyre/FrP-regjeringen bryter sine egne løfter om 12 milliarder til sykehusene. Selv om de bruker rekordmye oljepenger, er de etter fire år fortsatt mer enn 3 milliarder unna å oppfylle løftet. Det går ut over oss som pasienter, og dem som jobber i helsetjenesten. 

Valget 2017

Vi vil ha en ny regjering i 2017. Vil du?

Jeg vil støtte valgkampen
Personvernregler

For å sikre åpenhet offentliggjør vi alle bidrag over 10 000 kroner.

Er du enig med Arbeiderpartiet om Helse?

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Tusen takk for din tilbakemelding!