Frivilligheten

Frivillig innsats gjør samfunnet vårt rikere og fellesskapet mye sterkere. 

Dette vil vi gjøre for frivilligheten:

  • Forenkle og samordne regelverk og støtteordninger slik at frivilligheten kan bruke mer tid på aktiviteter, medlemspleie og rekruttering.
  • Sikre frivilligheten en finansiering med en høy andel frie midler, bla. ved å styrke momskompensasjonsordningen og ved at det meste av økningen i finansiering skjer gjennom tildeling av frie midler, ikke prosjektmidler.
  • Opprette flere frivillighetssentraler og frivillighetsråd i kommunene.
  • Arbeide for at alle kommuner har koordinatorer som bistår frivillig sektor.
  • Samle alle tilgjengelige støtteordninger for frivillig sektor i en felles søkeportal.

Frivilligheten

Frivilligheten utgjør en selvstendig og særegen del av samfunnet. Den fyller en rolle hverken markedet eller det offentlige kan fylle. Det gjelder innen omsorg, friluftsliv, integrering, folkehelse, kultur, idrett og på andre områder. 

Frivillig innsats

Frivillig innsats utgjør nærmere 150 000 årsverk, og en verdi tilsvarende 70 milliarder kroner. Barne- og ungdomsorganisasjoner er i vekst, og de gir meningsfulle tilbud og er viktig for rekruttering til frivillig arbeid. 

Det er viktig å tilrettelegge i samråd med frivilligheten, og tilskudd til drift må i hovedsak være uten bindinger. Aktivitetsveksten må møtes med gode rammer.

Vår politikk legger dette til grunn og sikrer frivilligheten god finansiering, stor frihet og en betydelig plass i samfunnet.Vi har støttet frivilligsentralene i deres engasjement for å bli i statsbudsjettet.

Frivilligheten har historisk sett vært sporhunder til å fange opp sosiale forskjeller. Det offentlige har gradvis tatt over oppgavene, noe som er helt riktig. Det er viktig at vi har standardiserte og like tilbud, slik at det blir tilgjengelig for alle

original
Jonas Gahr Støre

Er du enig med Arbeiderpartiet om Frivilligheten?

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Tusen takk for din tilbakemelding!