Frivilligheten

Frivillig innsats gjør samfunnet vårt rikere og fellesskapet mye sterkere. 

Dette vil vi gjøre for frivilligheten:

  • Sørge for at frivilligheten kan bruke mer tid på aktiviteter, medlemspleie og rekruttering ved å forenkle og samordne regelverk og støtteordninger.
  • Sikre frivilligheten en finansiering med en høy andel frie midler, blant annet ved å trappe opp til full momskompensasjonen og ved at det meste av økningen i finansiering skjer gjennom tildeling av frie midler, ikke prosjektmidler.
  • Opprette flere frivillighetssentraler og frivillighetsråd i kommunene, og sørge for at de som allerede finnes har god støtte.
  • Arbeide for at alle kommuner har koordinatorer som bistår frivillig sektor.
  • Samle alle tilgjengelige støtteordninger for frivillig sektor i en felles søkeportal.
  • Ha en fritidsreform som legger til rette for at flere fritidsaktiviteter kan gjennomføres på skolen, rett etter at skoledagen er over.
  • Ta uorganisert fritid på alvor. Kommunene må sørge for at barn og ungdom som ikke finner seg til rette i organiserte tilbud, kan finne fellesskap andre steder.   Alle kommuner skal prioritere gratis lokaler til åpne aktivitetstilbud for ungdom.

Frivilligheten

Frivilligheten utgjør en selvstendig og særegen del av samfunnet. Den fyller en rolle hverken markedet eller det offentlige kan fylle. Det gjelder innen omsorg, friluftsliv, integrering, folkehelse, kultur, idrett og på andre områder. 

Frivillig innsats

Å jobbe som frivillig er en verdifull erfaring for mange, og bidrar til at mange gode organisasjoner, foreninger og arrangementer går rundt. Frivillig innsats utgjør nærmere 150 000 årsverk, og en verdi tilsvarende 70 milliarder kroner. Barne- og ungdomsorganisasjoner er i vekst, og de gir meningsfulle tilbud og er viktig for rekruttering til frivillig arbeid. 

Det er viktig å ha et godt samarbeid med frivilligheten, og tilskudd til drift må i hovedsak være uten bindinger. Aktivitetsveksten må møtes med gode rammer.

Vår politikk sikrer frivilligheten god finansiering, stor frihet og en betydelig plass i samfunnet.

Er du enig med Arbeiderpartiet om Frivilligheten?

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Tusen takk for din tilbakemelding!