Idrett

Tilrettelegging for idrett og fysisk aktivitet er av det viktigste vi gjør.

Vi vil dette med idretten:

  • Ruste opp og bygge flere idrettsanlegg, spesielt i områder med lav anleggsdekning.
  • Bevare og beskytte Norsk Tippings enerett, sikre at overskudd fra Norsk Tipping til idrettsformål ikke går til kommersiell virksomhet og videreføre ordningen med ekstra spillemidler i pressområder.
  • Ap/Sp-regjeringen har innført full momskompensasjon for idrett og frivillighet som gjør det billigere å kjøpe materialer og drive dugnadsarbeid i klubbene.
  • Vi har gitt 125 millioner ekstra gjennom spillemidlene til idrettslag for å få deltakelsen opp og prisene ned.
  • Forenkle idrettslagenes kontakt med offentlige myndigheter.
  • Sikre ordninger for gratis bruk av anlegg og utlån av utstyr for barn og unge.
  • Bidra med tilrettelegging for toppidrett i samråd med utøvernes interesseorganisasjon NISO og Norges idrettsforbund.

Idretten er vår største frivillige organisasjon, og folk i alle aldre over hele landet tilbys aktiviteter og fellesskap. Idrett skaper engasjement og begeistring og gir økt livskvalitet, trivsel og gode oppvekstvilkår i bygd og by.

Idretten er en unik arena for integrering, folkehelse, sosial utjevning og likestilling. Den er demokratisk og selvstendig.

Alle idrettens frivillige fortjener en ekstra innsats, for å støtte opp om arbeidet med å inkludere barn og unge.  

I samråd med idretten har vi fremmet forslag i Stortinget om bedre tilrettelegging for toppidrettsutøvere og utdanning.

Er du enig med Arbeiderpartiet om Idrett?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker