Antibiotikaresistens

Med Arbeiderpartiet i regjering vil Norge ta internasjonalt lederskap i kampen mot antibiotikaresistens 

Dette mener vi om antibiotikaresistens:

  • Norge skal ta en lederrolle i den internasjonale kampen mot antibiotikaresistens.
  • Det må stimuleres til forskning med fokus på å lage nye antibiotika.  
  • Antall pasienter som behandles i utlandet bør begrenses.
  • Gjennomføre et treningsprogram i kommunikasjon for leger med sikte på å redusere feilbruk av antibiotika.

Økt antibiotikaresistens er en av vår tids største trusler. Det er knapt utviklet nye antibiotiske substanser på snart 30 år. Både nasjonalt og internasjonalt haster det å skjerpe innsatsen i kampen mot bakterier som er motstandsdyktige mot antibiotika.

Redusere antibiotikabruk 

Antibiotikabruk innen dyrehold er redusert betraktelig de siste årene, blant annet grunnet økt vaksinering. Tannleger og leger har også redusert antibiotikabruken og arbeidet med dette må fortsette. 

Nye antibiotika

I dag forskes det lite for å finne nye antibiotika, da det er lite lønnsomt for legemiddelindustrien å lage medisiner som man helst skal unngå å bruke. Derfor må det lages finansielle løsninger som stimulerer til slik forskning.

Behandling i utlandet 

En stor andel av pasienter som er smittet med resistente bakterier, har blitt smittet ved behandling i utlandet. Dette gjelder også tannbehandling. Noen pasienter må behandles i utlandet, men det er grunn til å holde antallet så lavt som mulig for å unngå å få mer resistente bakterier til Norge.

Internasjonalt engasjement 

Norge har vært aktiv innen smittebegrensende aktiviteter internasjonalt, blant annen i arbeidet med å utvikle og spre vaksiner. Vi har derfor god kompetanse på denne type arbeid, og Norge bør være aktiv i arbeidet med å bekjempe antibiotikaresistens.  

Vi foreslår derfor at Norge bruker apparatet vi har både hjemme og i utenrikstjenesten til å ta en ledende rolle i arbeidet med å etablere en global, forpliktende avtale mot feilbruk av antibiotika. 

  

Dette har vi gjort:

  • 2014

    Sluttrapporten «Antibiotikaresistens - kunnskapshull, utfordringer og aktuelle tiltak» ble ferdigstilt i 2014, og er utgangspunktet for handlingsplan og videre arbeid nasjonalt og internasjonal

  • 2013

    Som helseminister fikk Jonas Gahr Støre satt ned en ekspertgruppe med folk fra Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri – og kystdepartementet, Miljøverndepartementet og Landbruks- og matdepartementet, for å redegjøre for antibiotikaresistens. Folkehelseinstituttet var sekretariat. 

Er du enig med Arbeiderpartiet om Antibiotikaresistens?

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Tusen takk for din tilbakemelding!