Jonas Gahr Støre på talerstol med Ap-rose

Jonas Gahr Støre: – Vi står ved et veiskille

Jonas Gahr Støre åpnet Arbeiderpartiets landsmøte med en plan for et mer rettferdig samfunn.

– Etter åtte år med høyrepolitikk må det nå bli vanlige folks tur, fastslo Ap-leder Jonas Gahr Støre i sin tale til landsmøtet. Der presenterte han Arbeiderpartiets plan for å gjøre samfunnet vårt mer rettferdig. 

Støre mener Norge nå står overfor et veiskille, der valget står mellom en ny og mer rettferdig politikk som setter vanlige folk først, og en fortsettelse av høyreregjeringens privatisering, sentralisering og skattekutt til de rikeste. 

– Koronakrisen har gjort kampen mot Forskjells-Norge enda viktigere. Den har vært et forstørrelsesglass på forskjellene i samfunnet vårt, der de som hadde mest fra før, har klart seg best. Mens mange barn, unge og vanlige familier har betalt en skyhøy pris, sa Støre. 

Mer igjen på kontoen for vanlige folk

Arbeiderpartiets svar ligger i det nye partiprogrammet, der den røde tråden er at det er vanlige folks tur. Det gjelder også i den økonomiske politikken: Alle som tjener mindre enn 750.000 kroner, skal få lavere inntektsskatt. Skal en avgift opp de neste fire årene, skal en annen avgift eller inntektsskatten ned. En vanlig familie med ett barn i barnehagen og en seksåring på SFO kan sitte igjen med 10.000 kroner mer i året. Det blir billigere å være fagorganisert og billigere å pendle.

– Med Arbeiderpartiet ved roret vil vanlige folk sitte igjen med mer på kontoen ved månedens slutt enn i dag. Det er viktig for å raskt gjøre det vi kan for å redusere forskjeller og hjelpe familier med dårlig råd, sa Støre.

Arbeid, arbeid, arbeid!

Det aller viktigste for en Arbeiderparti-ledet regjering de fire neste årene er å skape flere jobber, hele og faste jobber og grønnere jobber.

– Ikke noe betyr så mye for likestilling, for integrering, for å redusere forskjellene i samfunnet, som å få flere inn i et mer seriøst arbeidsliv. Ikke noe betyr så mye for vår evne til å betale for velferdsstaten i framtida, som å skape flere arbeidsplasser og øke eksporten, sa Støre.

Ap-lederen er bekymret for at nesten en av tre arbeidsledige i Norge nå er under 30 år, og antallet unge uføre er doblet de siste åtte årene. - Det er en fallitterklæring, ikke bare for Erna Solberg, men for et helt samfunn, sa Støre.

Ap vil derfor stille opp med tidligere og bedre hjelp i en mer praktisk skole, læreplassgaranti og fagarbeiderløft, og aktiv, oppsøkende oppfølging fra NAV til unge som faller utenfor arbeidslivet. 

Bedre utdanningstilbud i distriktene

Støre framhevet at partiprogrammet gir det største løftet for distriktspolitikken siden 70-tallet. Den bygger på at det som virkelig skaper vekst og trygghet, er arbeidsplasser, og at lokalsamfunn sitter igjen med mer av verdiskapingen fra fisken, skogen, vindkraften, oljen og gassen. Folk i hele landet skal ha gode offentlige tjenester nært der de bor; følgetjeneste for fødende kvinner, ambulanse og politi som kommer når det haster. Og ikke minst vil Ap sørge for et desentralisert utdanningstilbud.

– I dag dekker universitetene og høyskolene deler av Norge, men langt fra hele Norge. Det fører til fraflytting i mange distrikter – mer enn noe annet. Universitetene vil av oss få tydelig beskjed om å legge mer vekt på utdanning ute i distriktene. Og der det i dag finnes hull i utdanningstilbudet, vil vi etablere nye utdanningssentre som skal sørge for praktiske utdanninger nært der folk bor, sa Støre.

Rettferdig klimapolitikk

Støre løftet også klimapolitikken som eksempel på hvordan arbeid former hele Arbeiderpartiets politikk.  Ap-landsmøtet vedtar et program som viser mulighetene for økt verdiskaping og flere klimavennlige arbeidsplasser i hele landet. 

– Også i klimapolitikken må det nå være vanlige folks tur. Derfor må de nye jobbene være gode og trygge. Derfor er det rettferdig med halv pris på ferger slik at det ikke er vanlige familier som må pendle, som må betale for at de forurensende fergene byttes ut. Derfor skal vi skjerme bensin og diesel, særlig i distriktene, fra økningen i CO2-avgiften, slik at folk som må bruke bil, ikke straffes for det. Og i stedet for å gi momsfritak for dyre el-biler går vi til valg på ladestasjoner i hele landet. Det er rettferdig omstilling i praksis, sa Jonas Gahr Støre.

Fant du det du lette etter?

Tusen takk for din tilbakemelding!