Kjersti Stensengs tale til landsmøtet

Tale til landsmøtet om organisasjon og valgkamp

Kjære landsmøte. 

Gode partikamerater. 

Denne landsmøtehelga skriver vi historie. Historia om alle vi er til for og om hvem vi er. Historia om fellesskapet som skal ta Norge ut av krisa, og inn i framtida. 

Det er mange myter om Arbeiderbevegelsen. 

En bevegelse med legender og historier om maktskikkelser med politisk sprengkraft.  

Det er lærdom i historiene om de som var før oss, de som bygde landet. 

Men om dere kjenner på ærefrykt, kan jeg fortelle dere at dere allerede er historiske; Dere er del av Arbeiderpartiets første digitale landsmøte. 

Og måtte det bli det siste. Oss savner sånn å være i hop! 

En god klem etter en lang dag med debatt. Ta ei øl og jobbe for å vinne delegasjoner over på din side. Kjærligheten i uenighet og samtidig legge de store planer i hop. 

Men vet dere hva? 

Vi skal stå i dette. For vi vet. At det Norge nå trenger. Er Arbeiderpartiet på vårt beste!  

Denne helga besøker vi dere hjemme, ved kjøkkenbord, i stuer, på hjemmekontor og i små kohorter landet rundt. 

Et sterkt symbol; på hvem oss er,  og hvem oss er til for. Vi er av og for vanlige folk, spredt rundt i hele landet. Flere tusen frivillige, tillitsvalgte og lokalpolitikere. Nettopp dette er og har alltid vært vår styrke. 

Vår politikk er ikke laget av ei elite. Den er tenkt, levd og skapt av våre folk. Og det er slik hverdagsutfordringer blir vår politikk. Politikk som sikrer at vanlige folk i hele landet kan oppleve trygghet og fremgang. En visshet om at Arbeiderpartiet er på vakt. Og ALLTID på deres lag. 

For; mine gode venner. 

ALT for lenge har vi sittet i opposisjon. For langt fra makta. 

Når generasjoner av partifolk tidligere har gjenreist Norge, skal vi nå gjenåpne samfunnet og bygge landet på ny.  

Vårt program er vår plan. 

Ingen andre har samme ambisjoner. Ingen andre har den erfaringen vi har. Ingen andre har vår kobling mellom hjerte og handling.

Vi lover en ny start for Norge. 

Dette tiåret er vårt. Dette tiåret skal vi styre. Dette tiåret skal bli vanlige folk sitt tiår.

*

Ser oss attende ti år, har nye skikkelser blitt historiske i arbeiderbevegelsen. 

22. juli 2011 ramma terroren oss. 

Arbeiderbevegelsenes nye helter er AUF. 

Kjære landsmøte.

Jeg vil fortelle dere om AUF som har tatt tilbake den vakre øya og det politiske verkstedet som deres venner ble skutt for å tro på. 

Jeg vil fortelle dere at AUF krever et oppgjør mot ekstremisme. 

Og at vi alle støtter dem. 

Jeg vil fortelle dere om et AUF vi er stolt av; som former framtida.  

AUF er alle våre helter. 

*

Vi er fellesskapet. Og nå sier vi at nok er nok. 

Etter åtte år med Høyrepolitikk er forskjellene større. Mellom folk. Og mellom by og land. 

Det siste året med korona har forsterka ulikhet. Vist hvor sårbare vi er når de på toppen ikke har gjort nok for å lime samfunnet sammen. Hundretusener opplever urettferdighet og usikkerhet. 

Gode venner… dette er dypt alvorlig. 

I dag starter ei forsiktig gjenåpning av Norge. Men vi vet ikke hvilken hverdag som venter folk på andre siden av krisa. 

Mange har vært permitterte lenge. Noen har ingen jobb å komme tilbake til. 

Når det er kø utenfor fattighuset er statsministeren sitt svar; oss må huske at de ikke hadde råd til mat før heller. 

Skal vi snu dette trenger vi fagbevegelsen med på laget. LO som alltid har kjempa for vanlige arbeidsfolk. 

*

Kjære Peggy; 

Da vi mista vår kjære Hans Christian var det rett og slett helt jævlig. Vi gråt sammen med dere og jeg lover deg at vi skal fortsette å kjempe for alt han sto for.

Jeg vil si til deg at jeg er stolt over den jobben du og LO har gjort. At du har leda medlemmene dine trygt gjennom et ansvarlig lønnsoppgjør. At dere sto opp når arbeidsgiverne ville presse arbeidsfolk i kne!

Vi trenger dere og dere trenger oss. Det er slik det skal være. Et fagligpolitisk felleskap med et felles mål. 

Nå skal vi drive valgkamp ihop. Færre til stede, mer digital enn fysisk. Men noe blir som vanlig. Arbeidsplassbesøk. 

-    til helsefagarbeideren som skal ha hel, fast stilling. 

-    til industriarbeideren som skal bidra til å løse klimakrisa. 

-    og til ungdom som tar fagbrev ute på lærebedrift. 

Så kjære Peggy, Mette og Jørn;

I hop sikre oss det som Hans Christian var så opptatt av. Vi skal ta over styringa av dette landet.

*

Vi som parti er tett på, vi er tilstede for folk og på vakt for folk. Det er da vi er på vårt beste. 

Derfor har det vært tøft for oss å ikke være ute blant folk. Ett helt år med korona har gitt store begrensinger. Men når utfordringer oppstår, finner vi nye veier. 

I dag gjennomfører vi vår viktigste samling – heldigitalt. Jeg er imponert over innsatsen deres dette året. På kort tid ble styremøter digitale, medlemsmøter sendt på facebook, og 1. mai appeller live-streama fra mobiletelefonen. 

Koronapandemi og digitalisering til tross; 

Til dette landsmøte har det vært rekordmange innspill til programmet. Vi har i fellesskap utvikla politikk som gjer hverdagen til folk litt bedre. At vi er blitt gode på det digitale, det gir nye muligheter. Både i valgkamp og partiarbeid. 

*

Da vi møttes i 2017 var vi optimister, klare for regjeringsmakt, sultne på å vokse. I stedet ble det fire tøffe år i opposisjon. 

Men vi har jobba hardt underveis. 

Frem mot landsmøte i 2019 starta vi viktig organisasjonsarbeid. Måla var å senke terskelen for å delta, gi medlemmene våre mer innflytelse og en bedre vei inn i partiet.

Nå samler vi våre medlemsansvarlige hver måned. De jobber for bedre medlemsaktiviteter og deler erfaringer. Vi har laga håndbøker i partiarbeid, videoer og fornya grunnskoleringa. 

Det er med på å bygge entusiasme i partiet, kunnskap om bevegelsen og gir medlemmer muligheten til å påvirke politikk. 

Men mye viktig medlemsaktivitet har blitt satt på vent dette året. Uten mulighet til å være ute blant folk, med færre medlemsmøter og for noen en høyere digital terskel. Det har gjort at mange nye ikke har funnet veien til Arbeiderpartiet og at ikke alle trofaste medlemmer har fornya sitt medlemskap. 

*

Sist vi var samla til landsmøte tok vi viktige grep. 

Vi vedtok nye og forsterka retningslinjer mot alle former for trakassering. Det har gitt trygghet for å håndtere vanskelige saker på en grundig måte. Vi må fortsette å bygge en kultur som forebygger trakassering, som bevisstgjør oss og som sikrer at folk blir tatt på alvor. 

Før vi samla oss til landsmøte har vi hatt debatter om representasjon, introduksjonsmedlemskap og om hvordan Arbeiderpartiet og AUF. 

I hop kan ivareta et medlemsdemokrati som sikrer tillit og legitimitet. Vår fremtid som parti er avhengig av ungdommen. At ungdommen velger oss, at neste generasjoner ønsker fellesskapsløsninger og kjemper for mer rettferdighet. 

Når vi tar nye grep om organisasjonen i tida som kjem, skal det være for å styrke partiet vårt. For å sikre arbeiderbevegelsens vekst. 

For vi tar det på alvor når oss mister medlemmer. 

Medlemmer er vår base, våre frivillige og våre folk. Vårt valgkampsmaskineri. 

Dette valgåret er en ny mulighet for å vokse og inkludere flere i partiet. Til høsten skal vi bygge organisasjon fra posisjon og belønne våre medlemmer med rødgrønn politikk for hele landet. 

Et sterkere partidemokrati bygger vi gjennom å få flere med på laget, breie ut partiet vårt og gi nye grupper reell innflytelse. 

*

I dag har 15% av Norges befolkning en eller annen funksjonsnedsettelse. 

Mange blir ekskludert fra fellesarealer, får avslag på jobbintervju og er mer utsatt for vold og trakassering. Vi er vårt ansvar bevisst. 

Utvalget Anne Marit Sæbønes leder har jobba hardt det siste året. Takket være dem har vi utvikla et partiprogram som sikrer flere grupper retten til et likestilt og åpent samfunn. Og vi fortsetter arbeidet med oss sjøl. 

Vi må senke terskelen for deltagelse i partiet og bli mer tilgjengelige for alle. 

Du har kanskje lagt merke til det? For første gang kan du få teksta hele landsmøtet. På sendinga vår på youtube er nemlig nå alle taler og alle innlegg teksta. Ett viktig steg i riktig retning.

Men veien i mangfolds-arbeidet er lang.  

Samtidig som nesten 18% av befolkningen har minoritetsbakgrunn, var kun 5,6 % av de representert på våre lister ved lokalvalget. 

Minoritetsutvalget vårt, som du Mani leda, har jobba for større deltakelse, flere medlemmer og flere tillitsvalgte med minoritetsbakgrunn. Jobben har så vidt starta. Resultatet vil vi se på lista ved neste kommunevalg. Heldigvis har noen av dere tatt stafettpinnen og allerede i høst kan vi få inn nye folk på Stortinget. 

Som; Lubna fra Hordaland. Kamzy fra Oslo. Og fra Akershus, Mani selv. 

*

Og oss skal ha flere fra fagbevegelsen inn på Stortinget.

Etter målretta arbeid gir det stor motivasjon å vite at vi til høsten kan velge inn rekordmange faglige stortingsrepresentanter fra Arbeiderpartiet. 

En dobling i gruppa vår.  

Som; Trine Lise fra Oslo og Handel og Kontor, Steinar fra Sør-Trøndelag og Fellesforbundet, og Åse Kristin fra Møre og Romsdal og Fagforbundet. 

*

Tettest på hverdagen til folk er våre lokalpolitikere. 

Dere viser ansvarlighet i posisjon og opposisjon – hver dag.

Den tette kontakta vi har hatt med alle dere gjennom dette året har gjort Arbeiderpartiet til garantisten for en rettferdig krisepolitikk. 

Spesielt våre ordførere. Dere har stått i krisa, trygga hverdagen til folk, tatt et enormt ansvar. På vegne av en hel bevegelse bygger dere tillit, viser ro der andre er fortvila. Tusen Takk!

*

Norge etter krisa trenger fortsatt Arbeiderparti-styrte kommuner. 

Gjennom langsiktig alliansebygging, gode relasjoner og politiske resultater har dere sikra posisjoner. Vi leder de største byene og de minste kommunene. Industribygda og pendlerbyen. Kystsamfunnet og landbrukskommunen. Fra Marte på Utsira til Raymond i Oslo.

Vi ER partiet for by og land.

*

Valgseier i høst er første steg på veien mot å styrke oss ved neste lokalvalg, få inn flere lokalpolitikere og gjenvalg av ordførere. Det blir noe av det viktigste vi gjør. 

Aller helst ønsker jeg at dere alle skal fortsette som ordførere. Men som gode ordførere har dere en unik forståelse av politikk i praksis. Verdifull erfaring oss trenger på Stortinget. 

Derfor skal oss drive valgkamp for å få inn; Jon Ivar, fra Østfold som er ordfører i Fredrikstad. Marte fra Hordaland som er ordfører i Bergen. Marianne fra Finnmark som er ordfører i Hammerfest. Og ordføreren der jeg bor,  Rune fra Oppland i Nord-Fron

*

Når vi nå skal ut i valgkamp har oss med et lokomotiv som aldri går på tomgang.  Vi har en gjeng som farger landets skoler røde,  som er best på digital kampanje, og ivrigst på aksjoner. 

Kjære Astrid, Sindre og Gaute.

Mange stemmer for første gang ved dette valget. 

I hop med AUF skal vi kjempe for at ungdom legger Arbeiderpartiets stemmeseddel i valgurnene 13. september. 

Da må vi få inn våre ungdomskandidater. Som; Camilla fra Vestfold. Even fra Hedmark. Tobias fra Akershus. 

*

Det siste året har lokalsamfunnet vorte viktigara for oss. Og hverdagen oss før tok litt for gitt har vorte satt på prøve.  Å få gi barnebarna en klem, spille fotball med klassekamerater, gå på kino… Ingenting har vore en selvfølge. 

Når utfordringene har kommet nærmere folk, må våre svar og gjera det. Valgkampen blir lokal og den skal handle om det viktigste. Trygge hverdagen for folk! 

Våre dyktige stortingskandidater skal ut og kjempe for sitt mandat på nye måter. Hele laget skal være bakkemannskap for døkk. I lokalavisa, på facebook og i trygge kohorter på arbeidsplasser og på stand. 

*

Vi lar oss inspirere av gode partikollegaer. 

Anette…som har hatt over 120 digitale innledninger siden mai i fjor. I det digitale finnes det ingen kommunegrenser eller smitteregler. Vi kan nå breiere ut. Dette har du utnytta!

Så byr digital kampanje og på utfordringer. 

Den digitale verden krever «ja og nei-svar». Krever at du fanger oppmerksomheta til folk på sekunder før de blar seg videre. Krever at vi komprimere politikk til fengende overskrifter og enkle løsninger. Det utfordrer oss. Og utfordrer den politiske debatten. 

Mange gruer seg til å møte det tøffe debattklimaet i kommentarfelta; i ulike nettgrupper, på sin egen profil og hos nettavisene.

Det starta med prosjektet «nei til netthets» som du Maria leda. Det er nå blitt aktive «nettivister» i alle fylker. De skal stå sammen med våre frivillige og kandidater i krevende runder i digitale diskusjoner.

Vi skal stå opp for det vi tror på og minst like viktig; oss skal stå opp for våre partikamerater.

*

Mye kan bli litt teknisk i en digital kampanje. Men de viktigste personene sitter ikke på Stortinget eller på partikontoret. Den viktigste personen i digital kampanje; er deg.  At du liker, kommenterer og deler dine hjertesaker.

Jeg har lagt merke til roseaksjonen til Frode, ordføreren i Gjesdal, som i stedet for å ta med roser på husbesøk, har tatt med roser på tur og deler bilder. 

*

Så har Lokalavisa blitt viktigere, spesielt under krisa. Der skal vi være. Nasjonale saker brytes ned til lokale budskap. Slik blir vårt prosjekt relevant for folk. 

Slik førstekandidat fra Sogn Og Fjordane, Torbjørn, som i hop med Ola, ordfører i Kinn, er på i lokalpressa og forsvarer EØS-avtale som avgjørende for å trygge arbeidsplasser i fiskerinæringa.  

*

Koronavalgkamp tvinger oss til å tenke annerledes. Vi tar det vi er gode på, og gjør det bedre. 

Vi har alle gleda oss til husbesøk. Banke på dører, bli invitert inn på kaffe, diskutere saker på dørterskelen til folk. 

CallHub blir vårt nye husbesøk. Og det er jo dette vi er drilla på. Få til ei god samtale selv om vi ringer midt i oppvasken, middagen  eller dagsrevyen. 

Vi lar oss inspirere av Bamble - hvor Tone og Eirik er primus motor, ringer selv og lærer opp frivillige. 

Eller i Trøndelag hvor AUF har tatt lederskapet på ringesentralen med Sondre, Mads og Tonje i spissen. 

*  

Så skal vi vinne tilbake tilliten fra de velgerne som har stemt på oss før, men som nå er usikre. De trenger å kjenne igjen partiet sitt. Se partirosa. 

Derfor skal vi, når det er lov, stå på smittevennlige stands! Synes i røde t-skjorter, under røde telt. Med færre roser, men flere QR-koder. Færre store samlinger, men flere nære samtaler.

Slik Terje i Telemark, har gått tur med lærere, renholdere og folk med erfaringer fra psykiatrien for å høre om deres hverdag.  

Slik gir vi folk kjennskap og eierskap til vår politikk. Bygger flere ambassadører for våre løsninger og vårt prosjekt. Viser at vi forstår utfordringene og har svarene. Fordi folk ønsker et skifte. 

*

7 av 10 mener at forskjellene mellom folk er for store. 

Over halvparten av befolkningen ønsker mer fellesskap, ikke mer privatisering. 

8 av 10 LO-medlemmer vil ha ei ny regjering. 

*

Vi er klare for et skifte. 

Vi skal gi folk en trygg jobb å gå til. 

Sikre folk trygghet for helsa; uavhengig av hvor du bor i landet og størrelsen på lommeboka di.

Vi skal bygge ei rettferdig klimapolitikk som skaper jobber og kutter utslipp.  

For kjære partikamerater. 

Nå inviterer jeg dere alle med på vår neste historie.  

Historia om når Arbeiderpartiet vinner valget. Historia om vanlige folk. Historia om en ny start for Norge. 

Fant du det du lette etter?

Tusen takk for din tilbakemelding!