Bratteli-seminaret

Hvert år arrangerer Arbeiderpartiet et seminar i Trygve Brattelis minne.

Trygve Bratteli var en av landets store samfunnsbyggere. Gjennom en rekke verv i arbeiderbevegelsen, Stortinget og i regjering staket han ut kursen for landet.

Bratteli så samfunnsutviklingen i helhetsperspektiv og tenkte i lange linjer.

Seminaret har blitt arrangert hvert år siden 2012.