Bratteli-seminaret 2018

Arbeid til alle i en ny tid

Tid: Onsdag 10. januar kl. 09.30-12.00

Sted: Litteraturhuset i Oslo

Arbeidslivet er i endring. Det byr på muligheter, men også store utfordringer for deg og meg som arbeidstakere. Flere oppgaver løses av teknologien og arbeidet organiseres ikke på samme måte som før.

Vi jobber på digitale plattformer og oppgaver blir løst mer effektivt av roboter. Dermed forsvinner noen jobber, mens nye muligheter oppstår. Dette krever kompetanse og tilpasning.

Det nye arbeidslivet vil utfordre både hvor lenge vi jobber, hvor tilgjengelig vi skal være for arbeidsgiver og rettighetene og pliktene vi forholder oss til i den norske modellen. Det er politikkens oppgave å styre utviklingen.

Hvilke politiske beslutninger må tas for at det nye arbeidslivet skal tjene alle?

Program:

Konferansier er Marte Gerhardsen. Seminaret åpnes av partisekretær Kjersti Stenseng. 

«Slik skaper teknologi jobber, og løser problemer i praksis» v/ partileder Jonas Gahr Støre.

Teknologiens muligheter for Norge: «Teknologien og havet – uendelige muligheter» v/ Even Aas, Kongsberggruppen, «Mennesker og mennesker gir muligheter» v/ Fredrik Gulowsen, Nyby, «Potensialet for stordata i NAV» v/ Ulf Andersen, NAV Stordatalaben, «Slik bygger vi en teknologi og industri og løser et (internasjonalt!) samfunnsproblem» v/ Trine Radman Norway Health Tech.

Sofasamtale med Myhre, Gulowsen og Aas.

«Potensialet for stordata i Nav og innsikt og erfaringer etter arbeid i stordatalaben» v/ Ulf Andersen, statistikksjef og ansvarlig for stordata i NAV.

«Digitale verdensmestere: Konkurransefortrinnet i den norske modellen» v/ Roger Bjørnstad, sjeføkonom i LO.

Sofasamtale om kompetanse: Silvija Seres (Polyteknisk Forening), Vibeke Hammer Madsen (Virke), Roger Bjørnstad (LO).

«Hvordan skape arbeid for alle når robotene kommer?» v/ Knut Røed, Frisch-senteret

«Det er menneskene som styrer teknologien, ikke omvendt» v/ Sigrun Aasland, Tankesmien Agenda

Fant du det du lette etter?

Tusen takk for din tilbakemelding!