Bratteli-seminaret 2017

Klimavennlige storbyer

Hvordan kan storbyer bidra til å løse klimakrisen?

Ny teknologi, moderne transportløsninger og smartere planlegging gjør byene mer bærekraftig og klimavennlige.

Over halvparten av verdens befolkning bor i by. Byer står for 75 prosent av energiforbruket og 80 prosent av CO2-utslippene. 

For å løse fremtidens utfordringer trenger vi mer klimavennlige byer som kan være en del av løsningen på klimautfordringene, ikke en del av problemet.

Vi inviterte aktører fra forskning, politikk og næringsliv for å utfordre oss og diskutere progressive løsninger for hvordan vi kan bygge smarte, klimavennlige byer.

Optimistisk klimapolitikk

Blant dem som var invitert, var Gøteborgs ordfører Ann-Sofie Hermansson, som snakket om hvordan den progressive klimapolitikken må være optimistisk – og at dette ligger tydelig i den sosialdemokratiske tradisjonen.

– Blant annet er det viktig at det finnes et godt samarbeid mellom næringsliv og politikk. Klimapolitikken må være rettferdig og forutsigbar slik at det skal være trygt å gjøre de riktige valgene, sa Hermansson.  

Marianne Skjulhaug, instituttleder ved AHO, var blant annet opptatt av merverdien av å bygge gode kollektivtilbud i byene, mens byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen, snakket om hvordan Oslo skal bli Europas miljøhovedstad.

Må være levende byer

Nettopp Oslo fikk skryt av blant andre Helene Frihammer fra Norsk klimastiftelse, som mener byen har satt seg et klimamål som det svinger av. 

Aud Tennøy fra Transportøkonomisk institutt (TØI) var opptatt av at byen som planlegges må være levende.

– Det må tenkes gjennom hva som gjør at byene både blir attraktive og mer klimavennlige. Her ligger det viktige sammenhenger mellom arealbruk, reiseatferd og kvaliteten på transportsystemene. Det må tilrettelegges for det vi ønsker å ha – så enkelt er det, sa Tennøy.

Program

10.00 Kulturinnslag 

10.15 Åpning v/ Kjersti Stenseng, partisekretær

10.20 «Utfordringer og kjennetegn for klimavennlige byer og tettsteder» v/ Marianne Skjulhaug, instituttleder AHO

10.30 «Progressiv politikk for den klimasmarte storbyen» v/ Ann-Sofie Hermansson, ordfører i Gøteborg

10.50 «Derfor er storbyen en del av klimaløsningen» v/ Raymond Johansen, byrådsleder i Oslo

11.00 Panelsamtale og spørsmål fra salen Ann-Sofie Hermansson, ordfører i GøteborgRaymond Johansen, byrådsleder i OsloMarianne Skjulhaug, instituttleder AHO

11.20 «Klimapartnerskap med næringslivet» v/ Helene Frihammer, Norsk klimastiftelse

11.25 «Sosialt smarte byer» v/ Per Gunnar Røe, UiO

11.30 «Smart byutvikling» ved Aud Tennøy, TØI

11.35 «Slik kan én by endre verden» Marius Holm, Zero

11.40 «Progressive løsninger for klimavennlige byer» v/ Trond Giske, nestleder

12.00 Panelsamtale og spørsmål fra salenTrond Giske, nestlederCecilie Bjelland, sentralstyremedlem, Stavanger bystyreAud Tennøy, TØI

12.20 Avslutning

Fant du det du lette etter?

Tusen takk for din tilbakemelding!