Bratteli-seminaret

Bratteli-seminaret 2021

Ulikhet i arbeid og velferd

Økende ulikhet er en av de store utfordringene vi står overfor på 2020-tallet. I arbeidslivet og i folks tilgang til velferdstjenester øker nå forskjellene. Økonomisk og sosial ulikhet er en trussel mot et samfunn som er bygd på tillit og fellesskap.

Ulikhet kommer også til syne i tilgang på gode velferdstjenester. Et mer privatfinansiert helsevesen gir de med god økonomi raskere tilgang på helsehjelp, og det er forskjeller i velferdstilbud mellom ulike landsdeler og mellom by og land.  

Det aller viktigste vi gjør for å få de økonomiske forskjellene mellom folk ned, er å få flere i jobb.  Koronakrisen har forsterket en trend vi har sett over flere år med at andelen folk i jobb synker.  

Vi trenger et fellesskap som tar større ansvar – for verdiskaping og arbeidsplasser.  

I filmen fra seminaret kan du se:Ulikhetens likevekt v/Kalle Moene, professor i sosialøkonomi 

Koronadugnad, mest for vanlige arbeidsfolk v/Torhild Løkken, tillitsvalgt Fellesforbundet på Benteler Raufoss 

Panelsamtale med Jonas Gahr Støre, Hannah Gitmark og Harald Eia

Nå er det vanlige folks tur! v/Jonas Gahr Støre

Fant du det du lette etter?

Tusen takk for din tilbakemelding!