Skolemat

120 millioner til praktisk utstyr i norske klasserom

Vi lanserer et krafttak for en mer praktisk skole.

Regjeringen foreslår å bevilge 120 millioner kroner til en helt ny tilskuddsordning for mer praktisk og variert læring på 5.-10-trinn. Tilskuddet skal brukes på investeringer i utstyr og læringsarenaer i alle landets kommuner.

– Dagens skole er preget av for mye stillesitting og for lite variasjon og praktisk læring. Skoler over hele landet melder om at de trenger mer ressurser til utstyr og alternative læringsarenaer for å kunne gi elevene mulighet til å lære med både hode og hender. Dette lytter vi til, og vi setter derfor av 120 millioner kroner til en tilskuddsordning som går til å gjøre skolen mer variert, slik at elevene kan lære mer og trives bedre, sier kunnskapsminister og nestleder i Arbeiderpartiet Tonje Brenna.

Slår hull på Høyres akademisering av skolen

Regjeringen er godt i gang med en ny stortingsmelding om 5.-10. trinn som skal legges frem i løpet av 2024. Tilbakemeldingene fra elever og lærere er at praktiske læringsarenaer og utstyr til praktisk skole er blitt nedprioritert.

– Det er mye som går bra i norsk skole, som vi må bygge videre på. Likevel ser vi noen bekymringsfulle utviklingstrekk når det gjelder elevenes motivasjon, læringsresultater og ulike former for stress og press. Der hvor Høyre tar skolen i feil retning med mer testing, nivådeling og avskilting av lærere – går vi i motsatt retning og gir elever og lærere flere verktøy slik at de kan gjøre alle fag mer praktisk og variert, sier kunnskapsminister Brenna.

Et krafttak for mer praktisk læring

Det er opp til kommunene å avgjøre hvilket utstyr de velger å bruke pengene på. For eksempel kan 120 millioner bety totalt 9000 sløydbenker eller 63 000 symaskiner eller 120 000 mikroskoper.  

– Jeg vet at lærere der ute ønsker å få til mer praktisk læring i alle fag, men vi må også erkjenne at det krever mer ressurser. Denne satsingen vil kunne bidra til et krafttak for praktisk læring. Samtidig håper jeg disse pengene vil bidra at elevene blir mer motiverte og lærer enda mer, sier Brenna.

Fant du det du lette etter?

Tusen takk for din tilbakemelding!