Røyking, snus og e-sigaretter

Barn skal ikke eksponeres for røyking. Alle skal kunne unngå passiv røyking.

Vi vil dette innenfor røyking og snus:

  • At Norge skal være blant de tre landene i verden med høyest levealder.
  • At folk flest får flere leveår med god helse og trivsel, samt redusere helseforskjeller i befolkningen.
  • Å skape et samfunn som fremmer helse i hele befolkningen.
  • Forsterke en restriktiv tobakkspolitikk. 
  • Videreføre tiltak som har dokumentert effekt, som både høye særavgifter og holdningsskapende tobakkskampanjer.
  • Ha røykeforbud i private biler hvor barn er passasjerer, på utendørs lekeplasser, idrettsområder og holdeplasser, samt på fellesarealer i borettslag.
  • Sørge for at e-sigaretter ikke er attraktive for barn og unge med forbud mot smakstilsetninger som jordbær og sukkerspinn, og pakninger med glitter og tegneseriefigurer.
  • Vurdere blant annet røykeforbud på uteserveringer, festivalområder, offentlige strender og parker. 
  • Innføre et nasjonalt program for røykeslutt, så flere får hjelp til å slutte.

Bedre folkehelse krever bedre forebygging

Røyking er den viktigste enkeltårsaken til for tidlig død og sykdom. Det kan forebygges. Over 5 000 nordmenn dør hvert år av røykrelaterte sykdommer. Det er 13 % av alle dødsfall.

Begrenser vi røyking, både aktiv og passiv, gir vi mulighet til mange friske år for mange mennesker.  

Arbeiderpartiet vil derfor beholde den strenge tobakkspolitikken, og se på nye tiltak som kan innføres for bedre folkehelse.

Er du enig med Arbeiderpartiet om Røyking, snus og e-sigaretter?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker