Biodrivstoff

Arbeiderpartiet er for bruk av bærekraftig biodrivstoff    

Vi vil dette med biodrivstoff:

  • Øke biodrivstoffandelen til 40 prosent innen 2030 – gjennom en forpliktende opptrappingsplan for biodrivstoff.
  • Stimulere til norsk produksjon av bærekraftig biodrivstoff. 
  • Invitere til forlik om biodrivstoff i Stortinget, for å sikre forutsigbarhet og langsiktighet for produsenter av biodrivstoff.

Selv om Stortinget har vedtatt at alle nye biler som selges i 2025 skal være nullutslippsbiler, vil rett over halvparten av bilparken i 2030 være fossilbiler. Derfor satser Arbeiderpartiet på bærekraftig biodrivstoff.     

For lastebiler, busser, skip, fiskebåter og ferger vil elektrisitet og hybridteknologi kunne være en av løsningene, men på kort sikt vil biodrivstoff og hydrogen være mer realistisk. For luftfarten vil biodrivstoff trolig være løsningen også på lang sikt.

Arbeiderpartiets opptrappingsplan for biodrivstoff 

10 prosent i 2020 

25 prosent i 2025 

40 prosent i 2030    

Vi legger inn en kontroll i 2022, hvor vi vurderer om det finnes nok bærekraftig biodrivstoff til å nå målet om 25 prosent i 2025.   

Biodrivstoff er altså kun et godt klimatiltak hvis det er bærekraftig. Bærekraftig biodrivstoff må bidra til reduserte klimagassutslipp sammenlignet med fossilt drivstoff, og ellers oppfylle bærekraftskriteriene.       

Tilgang på nok bærekraftig biodrivstoff i markedet er i dag en vesentlig barriere. Arbeiderpartiet vil derfor legge til rette for produksjon av bærekraftig biodrivstoff i Norge.   

Forskerne er enige om at det er nok norsk skog til at vi både kan verne skog og samtidig produsere norsk, bærekraftig biodrivstoff.   

Palmeolje i biodrivstoff

Arbeiderpartiet fikk i juni 2017 flertall i Stortinget sammen med Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti for å blant annet forby drivstoff basert på palmeolje eller biprodukter av palmeolje, mot høyreregjeringens vilje. Resultatet av dette ble at all palmeolje i norsk biodrivstoff skal utfases innen 2020.

Er du enig med Arbeiderpartiet om Biodrivstoff?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker