Jernbane

Arbeiderpartiet vil satse på toget

Vi vil dette med jernbanen:

  • Arbeiderpartiet vil ha en større satsing på jernbane, og bruke mer penger på jernbaneformål. 
  • Sørge for at folk skal kunne stole på når toget kommer og går. Derfor vil vi prioritere drift og vedlikehold. At vi har et godt og fungerende signal- og sikringssystem er spesielt viktig.
  • Forbedre tilbudet til de reisende med nye tog og ved å løfte viktige investeringsprosjekter.
  • Ha en ny utredning av Nord-Norgebanen.
  • Få mer av godstransporten over fra vei til bane.
  • Si nei til EUs fjerde jernbanepakke. Høyreregjeringen har vedtatt mer privatisering av persontogtrafikken. Vi mener at dette blir umulig å snu dersom EU-direktivet innføres.

Toget er avgjørende for å få det sentrale Østlandsområdet til å fungere, og er en viktig del av kollektivtilbudet også i Bergen, Stavanger og Trondheim.

Utbygging av jernbanen

Jobben med å løfte jernbanen og tilbudet til de reisende er på ingen måte ferdig. Særlig i rushtiden er det for dårlig punktlighet. Reisetiden er på flere viktige strekninger for lang, og kapasiteten må bygges ut. Arbeiderpartiet legger derfor opp til nye og ambisiøse mål for utbygging av dobbeltspor og bedre tilbud fram mot 2030.

Ap løftet jernbanen 

Før Stoltenberg II-regjeringen tok over i 2005, hadde ikke jernbanen vært prioritert på flere tiår. Blant annet pga. økende befolkning, kø- og miljøproblemer rundt de store byene, og ønsket om mer gods fra vei til bane, var det nødvendig å gi togtransport en ny vår. 

På samme måte som i veisektoren, ble det prioritert penger til, og igangsatt, en rekke viktige prosjekter som Frps samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen og andre har vært snorklippere for. Et eksempel er gigantprosjektet «Ny rutemodell for Østlandet», som åpnet 2012 og 2014 og var en radikal forbedring av togkapasiteten for det sentrale Østlandet. Dobbeltsporet Lysaker-Asker kostet alene 8 milliarder kroner.

Er du enig med Arbeiderpartiet om Jernbane?

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Tusen takk for din tilbakemelding!