Jernbane

Arbeiderpartiet vil satse på toget

Vi vil dette med jernbanen:

  • Fortsette opprustingen av norsk jernbane som startet sist Arbeiderpartiet satt i regjering. Dette er helt nødvendig pga. forventet befolkningsøkning i og rundt de største byene.
  • Prioritere drift- og vedlikehold slik at folk skal kunne stole på når toget kommer og går. Nytt signal- og sikringssystem vil være spesielt viktig. 
  • Løfte viktige investeringsprosjekter som sammen med nye tog vil gi forbedringer i tilbudet til de reisende.
  • Få mer av godstransporten over fra vei til bane.

Toget er avgjørende for å få det sentrale Østlandsområdet til å fungere, og er en viktig del av kollektivtilbudet også i Bergen, Stavanger og Trondheim.

Ny jernbanevår med Ap 

Før Stoltenberg II-regjeringen tok over i 2005, hadde ikke jernbanen vært prioritert på flere tiår. Blant annet pga. økende befolkning, kø- og miljøproblemer rundt de store byene, og ønsket om mer gods fra vei til bane, var det nødvendig å gi togtransport en ny vår. 

På samme måte som i veisektoren, ble det prioritert penger til, og igangsatt, en rekke viktige prosjekter som samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen og andre regjeringsrepresentanter har vært snorklippere for, som for eksempel gigantprosjektet «Ny rutemodell for Østlandet». Det åpnet 2012 og 2014 og var en radikal forbedring av togkapasiteten for det sentrale Østlandet. Dobbeltsporet Lysaker-Asker  kostet alene 8 milliarder kroner.

Vi skal videre 

Jobben med å løfte jernbanen og tilbudet til de reisende er på ingen måte ferdig. Særlig i rushtiden er det for dårlig punktlighet. Reisetiden er på flere viktige strekninger for lang, og kapasiteten må bygges ut. I gjeldende transportplanen la Arbeiderpartiet derfor opp til nye og ambisiøse mål for utbygging av dobbeltspor og bedre tilbud fram mot 2030.

Er du enig med Arbeiderpartiet om Jernbane?

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Tusen takk for din tilbakemelding!