Tidligere håndteringsplan for eventuelle henvendelser og varsler om seksuell trakassering

Gyldig fram til landsmøtet 2019

Denne håndteringsplanen var gjeldende for hvordan ulike typer henvendelser og varsler om mulig seksuell trakassering skulle håndteres. Disse var gyldige fram til landsmøtet 2019 vedtok nye retningslinjer. De nye retningslinjene mot trakassering er en del av partiets vedtekter.

Henvendelser eller varsler i eller fra lokal partiorganisasjon: 

1. Partiet har retningslinjer og rutiner for å håndtere varsler om mulig seksuell trakassering. Disse skal alltid følges.

2. Den ordinære «varslingskjeden» i partiet er slik at dersom du som tillitsvalgt eller partimedlem blir gjort kjent med eller blir utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet skal du melde fra til din nærmeste leder i partiet, de skal videre varsle til fylkessekretær og partiet sentralt ved assisterende partisekretær eller partisekretær.

3. Avhengig av varselets innhold og hvem som er involvert gjør partikontoret en vurdering sammen med fylkesparti og lokale tillitsvalgte hvordan og på hvilket nivå henvendelsen bør følges opp.

4. Dersom henvendelsen omhandler personer i sentrale verv skal partikontoret sentralt håndtere henvendelsen.

Henvendelser eller varsler som kommer til partiet sentralt eller til sentrale politikere: 

1. Henvendelser og varsler kan komme på mange måter og ha en ulik karakter. Uansett hvilken kanal eller form en henvendelse har skal den tas på alvor og følges opp.

2. Den som mottar henvendelsen eller varselet bør hvis mulig henvise den som tar kontakt til partikontoret sentralt som rette instans for å for å følge opp henvendelsen. Mulighetene for å gi en henvendelse en god oppfølging er større ved direkte kontakt.

3. Dersom dette ikke er mulig må henvendelsen/varselet sendes videre /videreformidles til Partisekretær eller Assisterende partisekretær.

Rutine for håndtering

4. Partikontoret eller den som håndterer henvendelsen /varselet må opprette kontakt med den som har kommet med henvendelsen for å bringe fakta i saken på det rene. Sentralt i dette er bl.a om det er en konkret hendelse (tid/sted), hvem som opplevde seg krenket eller trakassert i situasjonen osv.

5. Partikontoret eller den som håndterer henvendelsen /varselet må ta kontakt med den som opplever seg krenket i saken der det ikke er den som har tatt kontakt i utgangspunktet for å få dennes versjon av saken.

6. Tilsvarende må det gjennomføres en samtale med den andre parten for å få dennes versjon av saken.

7. Partikontoret eller den som håndterer saken har ansvaret for å sikre at saken er tilstrekkelig opplyst til å ta en god vurdering av videre håndtering. Om nødvendig kan dette også innebære samtaler med eventuelle vitner osv. Ved behov søkes det råd hos fylkessekretær eller på partikontoret sentralt.

8. Det må sikres skriftlighet i håndteringen. Det skal føres logg og det skal skrives referat fra de møter som gjennomføres.

Fant du det du lette etter?

Tusen takk for din tilbakemelding!