22. juli

Arbeiderpartiet og 22. juli

22. juli 2011 ble 77 mennesker drept i terrorangrep på regjeringskvartalet og på Utøya. Terrorhandlingen som tok livet av 69 mennesker på Utøya var et politisk angrep som ville ramme Arbeiderpartiet gjennom det flotteste vi har, ungdommen vår. Dagen vil for alltid være en viktig del av Arbeiderpartiets historie.

I forbindelse med at det i 2021 er gått ti år siden terroangrepet, startet AUF sammen med LO og Arbeiderpartiet arbeiderbevegelsens 10-årsprosjekt. Prosjektet går ut på å bistå og rådgi de tre organisasjonene med hvordan de kan sette 22. juli-tematikken på dagsorden. 

Les mer om arbeiderbevegelsens 10-årsprosjekt