Arbeiderpartiets alternative budsjett for 2016

Arbeid til alle er jobb nummer én

Jonas Gahr Støre og Marianne Marthinsen

 – I en tid med økonomisk uro, økende ledighet og en utfordrende flyktningsituasjon trenger Norge politikk som virker, sier Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre.

13. november 2015 presenterte Jonas Gahr Støre og Marianne Marthinsen Arbeiderpartiets alternative statsbudsjett for 2016.

– Budsjettet legges frem i en situasjon hvor vi har den høyeste ledigheten på over 20 år. Arbeiderpartiet har alltid sagt at arbeid til alle er jobb nummer én. Nå er dette viktigere enn på lenge, sier Støre.

Tiltakene retter seg både mot dem som har mistet jobben og mot bedriftene. 

Arbeiderpartiet foreslår flere tiltaksplasser, bedre permitteringsregler og flere studieplasser. 

Redusert selskapsskatt og matchingkapital for gründere skal skape ny vekst. Og plugging av midlertidige brønner, forsering av fergeanbud og tiltak for å ta i bruk mer miljøvennlig teknologi vil bidra til å opprettholde aktiviteten.

– Skal vi lykkes med arbeid til alle, er det avgjørende at Norge har bedrifter og et næringsliv som driver lønnsomt og har vekst landet over. Regjeringen har systematisk undervurdert alvoret i situasjonen, og dermed også vært for sent ute med tiltakene. Våre forslag vil gi bedriftene bedre vilkår og sørge for at flere kommer i jobb, sier Marthinsen.

Bekymret over oljepengebruk

Marthinsen er bekymret over regjeringens oljepengebruk. Hun varslet at Arbeiderpartiet legger seg på et lavere nivå.

– Høyre og Frp har økt oljepengebruken i et tempo vi ikke har sett maken til. I år er ikke et unntaksår, men hovedregelen. Vi foreslår å redusere oljepengebruken med 4 milliarder kroner sammenlignet med regjeringen. Av hensyn til trygg økonomisk styring, kronekurs og bærekraften i offentlige finanser på sikt.Det er et selvstendig mål for Arbeiderpartiet å bekjempe økende ulikhet i Norge.

– Små økonomiske forskjeller gir et sterkt og bredt interessefellesskap og fremmer tillit, samarbeidsevne og kompetanse. Dette er et konkurransefortrinn. Regjeringen har lagt ut på en ferd mot økende forskjeller. Så langt har folk flest fått 5 kroner dagen i skattelette fra regjeringen – de rikeste får 2100 kroner hver eneste dag, sier Støre.

I sitt budsjettforslag tar Arbeiderpartiet derfor flere grep for å snu utviklingen.

– Vi øker blant annet minstepensjonen for enslige, øker bostøtten og legger frem flere tiltak mot barnefattigdom. Dette reduserer ulikhetene i Norge, sier Marthinsen. 

Voksende oppgaver i kommuneneArbeiderpartiets budsjettforslag inneholder i tillegg kraftfulle satsinger på helse, utdanning og klima, sistnevnte gjennom styrking av klimateknologifondet, 300 millioner mer til klima- og skogsatsingen og en kollektivmilliard til byene. 

Kommunenes økonomi blir også foreslått styrket.

– Regjeringen setter ikke kommunene i stand til å løse de voksende oppgavene, sier Støre, og varsler at Arbeiderpartiet vil styrke kommuneøkonomien med 3 milliarder kroner i 2016.

Støre viser til at i en utfordrende flyktningsituasjon spiller kommunene en avgjørende rolle. Han kom også med flere andre tiltak for å avhjelpe situasjonen.

– Mandag denne uken var jeg på Storskog. Der er de i en svært presset situasjon, med tøffe oppgaver og dårlige lokaler. Vi foreslår midler til bygging av en ny grensestasjon. Vi støtter for øvrig regjeringens forslag i tilleggsproposisjonen, men de gjør en altfor svak innsats på integrering. Vi foreslår mer norskopplæring og økt støtte til kommunene for bosetting, sier Støre.

Fant du det du lette etter?

Tusen takk for din tilbakemelding!