Arbeiderpartiets alternative budsjetter

I opposisjon lager Ap egne budsjetter for å vise hvordan vi ville prioritert annerledes enn høyreregjeringen