Utenlandskabler/NorthConnect

Arbeiderpartiet vil ikke ha kabler eid av andre enn staten, ut av Norge. Fellesskapets ressurser skal komme folk til gode. 

Vi vil:

  • Ikke bygge NorthConnect.
  • At det ikke skal bygges nye utenlandskabler før vi har høstet erfaringer med de som allerede er under bygging.
  • Aldri ha «private» kabler eller kabler eid av andre enn staten ut av Norge.

Kraftkabler til utlandet

Vi har hatt utvekslingskabler til Europa helt siden 1976 da vi bygde de første sjøkablene mellom Danmark og Norge. Før det, allerede på starten av 60-tallet, bygde vi kraftlinjer mellom Norge og Sverige.

Kablene bidrar til god utnyttelse av både våre egne vannkraftressurser og kraftproduksjonen i Europa. Europas energimiks har vært, og er, i endring. Først og fremst på grunn av utfasingen av kullkraft og atomkraft.

Utbyggingen av ny fornybar energi har gått tregere enn denne utfasingen. Så da Russland valgte å utfordre Europas sårbarhet ved å redusere gassleveransene, fikk vi ekstreme energipriser i hele Europa, også i Sør-Norge.

At utenlandsforbindelsene - også de to siste kablene - har betydning for prisnivået særlig i Sør-Norge, er ingen uenig i. Statnett beregner at priseffekten fra disse kablene utgjør 10 prosent av årsaken til de rekordhøye prisene. At strømprisene vi har sett i Norge ikke er bærekraftige, er det heller ingen som er uenig i.

Men at svaret på utfordringen er å kutte kabler eller si opp avtalene våre med et Europa i energi-krise vil i sin tur ramme Norge og norsk industri.

Vi skal ikke bygge nye kabler i denne stortingsperioden. Men vi skal heller ikke kutte kabler. I stedet skal vi gjennomgå erfaringene med dem og vurdere tilpasninger. 

Vi skal sikre at vårt energisystem ikke bidrar til å senke fyllingen i våre vannmagasiner til uforsvarlig lave nivåer. Og vi skal bygge mer kraft og utvikle vår egen nettkapasitet slik at kraften kan sirkulere bedre i Norge. Slik sikrer vi en strømsituasjon vanlige folk i Norge kan leve godt med.

Hva har Arbeiderpartiet gjort:

Vi fikk fullt gjennomslag for våre krav da Stortinget sluttet seg til EUs tredje energimarkedspakke, noe som blant annet førte til at vi fikk sikret flertall for omfattende endringer i energiloven i 2018. Våre krav:

- Nasjonal og samfunnsmessig kontroll over vannkraftressursene. 

- Vi skal ha selvstendig kontroll over alle avgjørelser med betydning for energisikkerheten.

- Det offentlige eierskapet skal ligge fast.

- Norsk kraft skal bidra til verdiskaping og sysselsetting i Norge.

- Beslutninger om eventuelle nye utenlandskabler fortsatt suverent skal fattes av norske myndigheter og at Statnett skal eie og drifte alle framtidige mellomlandsforbindelser.

Er du enig med Arbeiderpartiet om Utenlandskabler/NorthConnect?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker