Utenlandskabler/NorthConnect

Arbeiderpartiet vil ikke ha kabler eid av andre enn staten, ut av Norge. Fellesskapets ressurser skal komme folk til gode. 

Vi vil:

  • ikke bygge NorthConnect
  • at det ikke skal bygges nye utenlandskabler før vi har høstet erfaringer med de som allerede er under bygging.
  • aldri ha «private» kabler eller kabler eid av andre enn staten ut av Norge.

Arbeiderpartiet har lagt til grunn tre kriterier som må oppfylles før vi støtter utbyggingen av nye kraftkabler. Statnett skal ha monopol på å eie og drifte utenlandskabler, det skal høstes erfaringer fra kablene som nå er under utbygging og eventuelle nye kabler må være samfunnsøkonomisk lønnsomme.

Arbeiderpartiet er opptatt av gode vilkår for den norske industrien, lave strømpriser for folk og at at staten skal eie alle framtidige kraftkabler til utlandet. Det er viktig å sikre norske arbeidsplasser. Av den grunn sier vi nei til NorthConnect og andre private utenlandsforbindelser. 

Det er ikke aktuelt å vurdere nye utenlandskabler, før vi om noen år har høstet faktiske erfaringer av hva effekten blir av de to nye kablene til Tyskland og Storbritannia.

Et viktig gjennomslag for Arbeiderpartiet har vært at staten nå skal eie alle framtidige kraftkabler til utlandet, og Statnett skal ha monopol på utenlandskabler. 


Er du enig med Arbeiderpartiet om Utenlandskabler/NorthConnect?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker