Universell utforming og tilgjengelighet

Det er en menneskerett å få delta i samfunnet. Universell utforming er en forutsetning for å oppnå dette.

Arbeiderpartiet vil:

  • Innlemme FN-konvensjonen om rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) i den norske menneskerettighetsloven.
  • Øke kunnskapen om funksjonshemmedes rettigheter blant ansatte i staten og i kommunene.
  • Ha som mål at Norge skal være universelt utformet innen 2035.
  • Legge til rette for at informasjon, kommunikasjon og IKT er universelt utformet.
  • Jobbe for at barnehager, lekeplasser og skoler skal være universelt utformet for at alle skal kunne delta, og gjennomføre «Veikart for universelt utformete nærskoler» innen 2030.
  • Utvikle tilbudet med brukerstyrt personlig assistanse (BPA).
  • Sette rådgivningstjenesten i stand til å gi bedre veiledning til elever med funksjonsnedsettelser.
  • Sørge for at flere fritidsaktiviteter blir tilrettelagt for alle, slik at barn med funksjonsnedsettelser og kroniske sykdommer kan delta.
  • Sørge for at ordningen og finansieringen av BPA gir et best mulig universelt tilbud til de som trenger og ønsker det i alle kommuner.

Vi skal sikre likeverdig deltakelse

På mange områder er det norske samfunnet ikke lagt til rette for likeverdig deltakelse for alle. Målet med universell utforming er å utforme omgivelser, produkter og tjenester slik at de kan brukes av flest mulig, uavhengig av alder, livsfase eller funksjonsnivå. Det er en menneskerett å få delta i samfunnet. Universell utforming er en forutsetning for å oppnå dette. Arbeiderpartiet mener at universell utforming er en god samfunnsøkonomisk investering. Derfor ønsker vi å jobbe for universell utforming og bedre tilgjengelighet slik at alle kan delta i samfunnet. 

Er du enig med Arbeiderpartiet om Universell utforming og tilgjengelighet?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker