Taxipolitikk

Vi skal ha en drosjenæring med ordnede forhold, der kundene kjenner seg trygge, og sjåførene kan leve av inntekten sin. 

Arbeiderpartiet vil:

  • Sikre et godt drosjetilbud i hele landet.
  • Stoppe høyresidens liberalisering av taximarkedet.
  • Basere taxipolitikken på kontroll- og innrapporteringssystemer med samme eller tilsvarende funksjonalitet som dagens taksameter.
  • Utvikle drosjepolitikken og -tilbudet i dialog med aktørene i bransjen.
  • At det skal være fylkeskommunal antallsregulering av drosjeløyver med kvalifikasjons- og vandelskrav til løyvehaver. 
  • At det skal være tilknytningsplikt til drosjesentral og generell driveplikt. 

Vi sier nei til frislipp i drosjenæringen

Drosjenæringen er viktig og sysselsetter mange mennesker. Arbeiderpartiet mener drosjenæringen må utvikles i tett dialog med aktørene i bransjen, slik at vi får løsninger som både fungerer for næringen og for brukerne.

Utviklingen i drosjenæringen går i gal retning etter at det 1. november 2020 er innført et system hvor nær sagt alle som ønsker det får lov til å drive persontransport mot vederlag. For alle praktiske formål betyr dette fri etableringsrett i byene, og ingen er lenger pålagt å være tilknyttet en drosjesentral. Høyreregjeringen satt dermed døren til det norske drosjemarkedet på vid gap for utenlandske selskaper hvor forretningsmodellen er appformidling av turer som utføres av privatbilister med privatbiler. Mange frykter at økt konkurransepress og reduserte krav til løyvehavere vil kunne føre til et dårligere, dyrere og mer useriøst transporttilbud og vil dessuten kunne bidra til mer useriøse forhold i arbeidslivet.

Regjeringspartiene og Fremskrittspartiet har gjennomført et uansvarlig frislipp når det gjelder drosjeløyver, og har tvunget igjennom en ikke faglig begrunnet deregulering av drosjemarkedet som er i ferd med å ødelegge arbeidsmarkedet for en stor yrkesgruppe. De ser bort fra at ansatte i drosjenæringen trenger forutsigbar inntekt og muligheten til både å sikre seg framtidig pensjon og trygdeordninger, men disse blir nå tvunget til å konkurrere mot privatbilister med mobilapp som ofte ikke er klar over at dette er grunnleggende rettigheter i et moderne samfunn. 

Ap mener regjeringspartiene og Fremskrittspartiet tar det gammeldagse løsarbeidersamfunnet tilbake til transportnæringen. Vi er motstandere av en slik politikk fordi det skaper større forskjeller.

Er du enig med Arbeiderpartiet om Taxipolitikk?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker