Sykelønn

Folk som blir syke eller skadde skal ikke miste levebrødet

Vi vil dette med sykelønnen:

 • Beholde retten til lønn når du er syk som arbeidstaker. 
 • Gjøre mer for å forhindre at folk blir sykemeldte, og mer for at de som er sykemeldt skal kunne komme raskt tilbake i arbeid gjennom avtalen om inkluderende arbeidsliv.

Sykelønn er penger til arbeidstakere som i en periode ikke kan jobbe på grunn av sykdom eller skade. 

Med denne avtalen har arbeidstakerne og arbeidsgiverne et felles ansvar for å redusere sykefraværet og uførepensjoneringen, øke avgangsalderen i arbeidslivet og sikre rekrutteringen av personer med nedsatt funksjonsevne og andre utsatte grupper i arbeidslivet.

Dette skiller oss fra høyreregjeringen

 • Inntektskrav til sykelønn

  Sykelønnsavtalen er et virkemiddel for å få til et mer inkluderende arbeidsliv og forebygge overgangen fra arbeid til trygd. 

  Arbeiderpartiet Vil holde inntektskravet for å få sykepenger lavt.

  Høyreregjeringen Foreslo å heve inntektskravet for å få sykepenger fra 44 000 kroner til 88 000 kroner i året, noe som ville ramme 100 000 deltidsarbeidende. Forslaget ble senere trukket fordi det strider med IA-avtalen de hadde signert med partene i arbeidslivet bare noen måneder tidligere.

 • Sykemeldingsperiode

  Regjeringen ønsker å kutte ned perioden man kan være sykemeldt. 

  Arbeiderpartiet Vil beholde maksimalt ett år sykemeldingsperiode.

  Høyreregjeringen Ønsker maksimum 6 måneders sykemelding.

Dette skiller oss fra høyreregjeringen

 • Karensdager

  Innføres karensdager, vil arbeidstakere ikke få lønn fra den første dagen de er syke, men bli trukket i lønn for x antall dager med fravær.

  Arbeiderpartiet Vil ikke ha karensdager som gjør at arbeidstakere ikke får lønn de(n) første dagen(e) de er syke.

  Høyreregjeringen  Vil «utrede effekten» av karensdager i forbindelse med egenmeldt sykefravær.

 • Endringer i sykelønna

  Sykelønnsavtalen er et virkemiddel for å få til et mer inkluderende arbeidsliv og forebygge overgangen fra arbeid til trygd. 

  Arbeiderpartiet Er mot alle forslag som går ut på å svekke arbeidstakernes rett til sykelønn.

  Høyreregjeringen Diskuterer å redusere lønna til de som er borte fra jobben på grunn av sykdom. Foreslår i sitt 2. utkast til nytt program å kutte til 85 prosent lønn under sykdom.

Er du enig med Arbeiderpartiet om Sykelønn?

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Tusen takk for din tilbakemelding!