Sykelønn

Folk som blir syke eller skadde skal ikke miste levebrødet

Vi vil dette med sykelønnen:

 • Beholde retten til lønn når du er syk som arbeidstaker. 
 • Gjøre mer for å forhindre at folk blir sykemeldte, og mer for at de som er sykemeldt skal kunne komme raskt tilbake i arbeid gjennom avtalen om inkluderende arbeidsliv.

Sykelønn er penger til arbeidstakere som i en periode ikke kan jobbe på grunn av sykdom eller skade. 

Med denne avtalen har arbeidstakerne og arbeidsgiverne et felles ansvar for å redusere sykefraværet og uførepensjoneringen, øke avgangsalderen i arbeidslivet og sikre rekrutteringen av personer med nedsatt funksjonsevne og andre utsatte grupper i arbeidslivet.

Dette skiller oss fra høyreregjeringen

 • Inntektskrav til sykelønn

  Sykelønnsavtalen er et virkemiddel for å få til et mer inkluderende arbeidsliv og forebygge overgangen fra arbeid til trygd. 

  Arbeiderpartiet Vil holde inntektskravet for å få sykepenger lavt.

  Høyreregjeringen Foreslo å heve inntektskravet for å få sykepenger fra 44 000 kroner til 88 000 kroner i året, noe som ville ramme 100 000 deltidsarbeidende. Forslaget ble senere trukket fordi det strider med IA-avtalen de hadde signert med partene i arbeidslivet bare noen måneder tidligere.

 • Sykemeldingsperiode

  Regjeringen ønsker å kutte ned perioden man kan være sykemeldt. 

  Arbeiderpartiet Vil beholde maksimalt ett år sykemeldingsperiode.

  Høyreregjeringen Ønsker maksimum 6 måneders sykemelding.

Dette skiller oss fra høyreregjeringen

 • Karensdager

  Innføres karensdager, vil arbeidstakere ikke få lønn fra den første dagen de er syke, men bli trukket i lønn for x antall dager med fravær.

  Arbeiderpartiet Vil ikke ha karensdager som gjør at arbeidstakere ikke får lønn de(n) første dagen(e) de er syke.

  Høyreregjeringen  Vil «utrede effekten» av karensdager i forbindelse med egenmeldt sykefravær.

 • Endringer i sykelønna

  Sykelønnsavtalen er et virkemiddel for å få til et mer inkluderende arbeidsliv og forebygge overgangen fra arbeid til trygd. 

  Arbeiderpartiet Er mot alle forslag som går ut på å svekke arbeidstakernes rett til sykelønn.

  Høyreregjeringen Diskuterer å redusere lønna til de som er borte fra jobben på grunn av sykdom. Foreslår i sitt 2. utkast til nytt program å kutte til 85 prosent lønn under sykdom.

Er du enig med Arbeiderpartiet om Sykelønn?

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Tusen takk for din tilbakemelding!