Sykelønn

Folk som blir syke eller skadde skal ikke miste levebrødet.

Vi vil dette med sykelønnen:

 • Forbedre dagens sykelønnsordning.                               
 • Gjøre mer for å forhindre at folk blir sykemeldte, og mer for at de som er sykemeldt skal kunne komme raskt tilbake i arbeid gjennom avtalen om inkluderende arbeidsliv.
 • Beholde retten til lønn når du er syk som arbeidstaker. 

Sykelønn er penger til arbeidstakere som i en periode ikke kan jobbe på grunn av sykdom eller skade. 

Med denne avtalen har arbeidstakerne og arbeidsgiverne et felles ansvar for å redusere sykefraværet og uførepensjoneringen, øke avgangsalderen i arbeidslivet og sikre rekrutteringen av personer med nedsatt funksjonsevne og andre utsatte grupper i arbeidslivet.

Dette skiller oss fra Høyre-FrP-Venstre-regjeringen

 • Inntektskrav til sykelønn

  Sykelønnsavtalen er et virkemiddel for å få til et mer inkluderende arbeidsliv og forebygge overgangen fra arbeid til trygd. 

  Arbeiderpartiet Vil holde inntektskravet for å få sykepenger lavt.

  Høyre-FrP-Venstre-regjeringen Foreslo å heve inntektskravet for å få sykepenger fra 44 000 kroner til 88 000 kroner i året, noe som ville ramme 100 000 deltidsarbeidende. Forslaget ble senere trukket fordi det strider med IA-avtalen de hadde signert med partene i arbeidslivet bare noen måneder tidligere.

Dette skiller oss fra FrP

 • Endringer i sykelønna

  Sykelønnsavtalen er et virkemiddel for å få til et mer inkluderende arbeidsliv og forebygge overgangen fra arbeid til trygd. 

  Arbeiderpartiet Er mot alle forslag som går ut på å svekke arbeidstakernes rett til sykelønn.

  FrP Diskuterer å redusere lønna til de som er borte fra jobben på grunn av sykdom. Foreslår i sitt 2. utkast til nytt program å kutte til 85 prosent lønn under sykdom.

Er du enig med Arbeiderpartiet om Sykelønn?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker