Fritt behandlingsvalg - Høyres privatiseringsreform

Vi sier nei til mer privatisering og økte klasseskiller i vår felles helsetjeneste.

Arbeiderpartiet gjør dette:

  • Stanse privatiseringsreformen, såkalt "fritt behandlingsvalg" i sykehusene. Vi skal heller bruke ressursene på tiltak som reduserer ventetid og bidrar til behandling av flere pasienter.

Arbeiderpartiet er garantisten for en sterk offentlig helsetjeneste 

En felles offentlig helsetjeneste, styrt av felleskapet og finansiert over skatteseddelen, er det beste bolverket mot økte forskjeller. Vårt mål er en helsetjeneste i verdensklasse som er tilgjengelig for alle uansett adresse og lommebok. 

Vi har kjempet mot høyreregjeringens privatiseringsiver og et voksende kommersielt helsetilbud på siden av den offentlige. Det er oppskriften på en todelt helsetjeneste – samtidig som det tapper vår offentlige helsetjeneste for ressurser. 

Arbeiderpartiet setter pasientene først, og for å kunne sette alle pasienter – uansett lommebok og adresse foran ideologi og system – så må vi fortsette å bygge ut kapasitet i vår felles helsetjeneste, heller enn å tappe den for penger og ressurser. Er det én ting koronakrisen har lært oss, er det nemlig verdien av en sterk, offentlig helsetjeneste.

At Høyres valgkampløfte i 2021 var å bruke enda mer penger på private helsetjenester, på bekostning av offentlige sykehus, er knapt overraskende gitt privatiseringsiveren de demonstrerer gang på gang. 

Men det betimelige spørsmålet er da hvorfor man skal bygge opp et parallelt helsetilbud med sugerør ned i kassa til de offentlige sykehusene (og tapping av nøkkelpersonell), når det er fullt mulig å bygge ut den offentlige helsetjenesten som gir lik tilgang til tilbud av topp kvalitet til alle? 

Høyreregjeringens politikk vitnet om lave ambisjoner for vår felles helsetjeneste. Vi trenger en politikk som tar kampen for vanlige folks rettigheter, ikke en politikk som først og fremst tjener kommersielle interesser. Arbeiderpartiet er garantisten for en sterk offentlig helsetjeneste.

Er du enig med Arbeiderpartiet om Fritt behandlingsvalg - Høyres privatiseringsreform?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker
Støtt Arbeiderpartiet

Vi vil ha sterkere fellesskap. Vil du?

Jeg vil støtte Arbeiderpartiet

For å sikre åpenhet offentliggjør vi alle bidrag over 10 000 kroner.


Ved å gi 10000 kr eller mer til sammen i inneværende år, offentliggjøres navnet mitt og kommunen jeg bor i på en liste sammen med andre givere. Dersom jeg er medlem eller frivillig lagres giverstatistikk sammen med min tidligere registrerte informasjon.
Les detaljerte vilkår for betalingsløsningen Bambora.
Les Arbeiderpartiets personvernerklæring.