Fritt behandlingsvalg - Høyres privatiseringsreform

Vi sier nei til mer privatisering og økte klasseskiller i vår felles helsetjeneste.

Arbeiderpartiet har avskaffet privatiseringsreformen:

  • Vi har stanset Høyres såkalte "fritt behandlingsvalg" i sykehusene. Vi skal heller bruke ressursene på tiltak som reduserer ventetid og bidrar til behandling av flere pasienter.

Fra 1. januar 2023 må private aktører inngå avtaler med det offentlige for å være en del av vår felles helsetjeneste. Slik var det også før høyreregjeringen innførte privatiseringsordningen. Ordningen med såkalt fritt behandlingsvalg har i liten grad oppnådd formålet om å få ned ventetidene eller gjort helsetjenesten mer effektiv, viste en evaluering fra 2021 som daværende helseminister, Høyres Bent Høie, selv bestilte.

Pasientens rett til å velge behandlingssted fjernes ikke, den er tvert imot styrket ved at sykehusene utvider avtaler med ideelle aktører. Alle pasienter i spesialisthelsetjenesten skal fremdeles få velge mellom offentlige tilbud, og private tilbud som de regionale helseforetakene har avtaler med. Det er en viktig pasientrettighet vi har hatt i Norge siden regjeringen Stoltenberg innførte den i 2001. For å sikre at ingen skal falle mellom stoler og for å sikre at overgangene blir best mulig for pasientene ble det vedtatt en overgangsordning på 12 måneder.

Arbeiderpartiet er garantisten for en sterk offentlig helsetjeneste

En felles offentlig helsetjeneste, styrt av felleskapet og finansiert over skatteseddelen, er det beste bolverket mot økte forskjeller. Vårt mål er en helsetjeneste i verdensklasse som er tilgjengelig for alle uansett adresse og lommebok. 

Vi kjempet mot høyreregjeringens privatiseringsiver og et voksende kommersielt helsetilbud på siden av den offentlige. Det er oppskriften på en todelt helsetjeneste – samtidig som det tapper vår offentlige helsetjeneste for ressurser. 

Arbeiderpartiet setter pasientene først, og for å kunne sette alle pasienter – uansett lommebok og adresse foran ideologi og system – så må vi fortsette å bygge ut kapasitet i vår felles helsetjeneste, heller enn å tappe den for penger og ressurser. Er det én ting koronakrisen har lært oss, er det nemlig verdien av en sterk, offentlig helsetjeneste.

At Høyres valgkampløfte i 2021 var å bruke enda mer penger på private helsetjenester, på bekostning av offentlige sykehus, er knapt overraskende gitt privatiseringsiveren de demonstrerer gang på gang. 

Det betimelige spørsmålet er da hvorfor bygge opp et parallelt helsetilbud med sugerør ned i kassa til de offentlige sykehusene (og tapping av nøkkelpersonell), når det er fullt mulig å bygge ut den offentlige helsetjenesten som gir lik tilgang til tilbud av topp kvalitet til alle? 

Høyreregjeringens politikk vitnet om lave ambisjoner for vår felles helsetjeneste. Vi trenger en politikk som tar kampen for vanlige folks rettigheter, ikke en politikk som først og fremst tjener kommersielle interesser. Arbeiderpartiet er garantisten for en sterk offentlig helsetjeneste.

Er du enig med Arbeiderpartiet om Fritt behandlingsvalg - Høyres privatiseringsreform?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker
TRYGGHET - MULIGHETER - FELLESSKAP

Vi får til mer sammen enn hver for oss. Bidra i dag!

Bli medlem
Jeg vil støtte Arbeiderpartiet

Ved å gi 10000 kr eller mer til sammen i inneværende år, offentliggjøres navnet mitt og kommunen jeg bor i på en liste sammen med andre givere. Dersom jeg er medlem eller frivillig lagres giverstatistikk sammen med min tidligere registrerte informasjon.
Les detaljerte vilkår for betalingsløsningen Bambora.
Les Arbeiderpartiets personvernerklæring.