Fødetilbud

Arbeiderpartiet vil styrke fødetilbudet!

Arbeiderpartiet vil:

  • Legge frem en ny stortingsmelding om det helhetlige føde- og barselstilbudet som omfatter både bemanning, følgetjenesten, heltidsstillinger for jordmødre og en ny finansieringsmodell på fødeavdelingene som premierer faglig kvalitet.
  • Sikre at fødende kan ha med seg partner eller annen person under fødsel.

Både fødende kvinner og fagmiljø har over flere år ropt varsko om utviklingen i fødetilbudet i Norge. Flere kvinner opplever risikosvangerskap, blant annet fordi de er eldre når de føder. Arbeiderpartiet vil styrke fødetilbudet ved å styrke bemanningen, satse på følgetjenesten og bedre finansieringen.

Det er i tillegg et stort behov for en satsing på barsel. Tilstrekkelig med dekning av ansatte er helt nødvendig for å sikre en barselomsorg av høy kvalitet. Underbemanning fører blant annet til at barselhotellene er har for lite folk på jobb og at kvinner ikke får den oppfølgingen de har krav på når de kommer til 6-ukers kontroll. 

Er du enig med Arbeiderpartiet om Fødetilbud?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker