Fødetilbud

Arbeiderpartiet vil styrke fødetilbudet

Slik vil vi styrke fødetilbudet

  • Styrke bemanning på fødeavdelingene med mål om én-til-én-oppfølging fra jordmor.
  • Legge til rette for at mor kan være så lenge som nødvendig barselavdeling etter fødsel.
  • Sikre at fødende kan ha med seg partner eller annen person under fødsel.
  • Sikre at kvinner i kommuner med 90 minutters reisevei eller mer til sykehuset får følge av jordmor på vei til sykehuset.
  • Styrke jordmorstyrte fødestuer.
  • Sikre at alle jordmødre i distriktskommuner får full stilling.
  • Sikre at alle kommuner kan oppfylle kravet om hjemmebesøk til nybakte mødre.

Både fødende kvinner og fagmiljø har over flere år ropt varsku om utviklingen i fødetilbudet i Norge. Flere kvinner opplever risikosvangerskap, blant annet fordi de er eldre når de føder. 

Arbeiderpartiet vil styrke fødetilbudet ved å styrke bemanningen, satse på følgetjenesten og bedre finansieringen.

Er du enig med Arbeiderpartiet om Fødetilbud?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker