Storbyløft for å nå klimamålene

Vi vil satse på og i storbyene for å nå Paris-målet.

Slik vil vi bruke storbyene for å nå klimamålene:

Våre ti punkter:

1. Storbyene forplikter seg til å kutte utslipp

Arbeiderpartiet vil at staten skal belønne kommuner som kutter klimagassutslippene betydelig ved midler til nye miljøtiltak.

Storbyene kan og må ta en større andel av klimakuttene på kort sikt, skal vi kunne nå våre nasjonale mål. Det er også her forholdene ligger til rette for å nå mange av målene – særlig innenfor transportsektoren. Storbyene har også en viktig rolle i å stimulere til innovasjon, ikke minst ved å bruke volumer for å skape innovasjon. 

2. Utslippsfri offentlig transport fra 2025

Arbeiderpartiet vil redusere klimagassutslippene fra transportsektoren med over 8 millioner tonn CO2 innen 2030. Da trenger vi en storsatsing på kollektivtrafikk i storbyene.

Storbyene forplikter seg til å jobbe for utslippsfri offentlig transport fra 2025.

Arbeiderpartiet vil at staten skal bidra med inntil 70 prosent av investeringskostnadene i store kollektivutbygginger i storbyområdene.

Arbeiderpartiet forslår å knytte bymiljøavtalene til å øke fremkommeligheten, redusere luftforurensing og til å kutte klimagassutslippene.

3. Bildeling

Storbyene vil etablere flere bildelingsløsninger, og sørge for at flere biloppstillingsplasser for bildeling nær knutepunkter og i nye, større bolig- og næringsprosjekter

4. Klimakrav i offentlige innkjøp

Våre storbyer vil gå foran ved å utarbeide en felles standard for klima- og miljøkrav i offentlige anskaffelser. Slik vil våre byer gjøre en viktig jobb ved å skape et marked for klima- og miljøvennlige varer og tjenester, og dessuten ved å utarbeide klima- og miljøkrav som også kan brukes av mindre byer og kommuner over hele landet.

5. Karbonfrie anleggsplasser

Våre storbyer vil gå sammen om å prøve ut karbonfrie anleggsplasser. Målet er å teste ulike modeller for karbonfrie anleggsplasser, slik at vi etter hvert bli enige om felles miljøkrav.   

6. Mindre matsvinn

Storbyene vil gå foran og sørge for mindre matsvinn.

7. Selvkjørende biler og kollektivtrafikk

Våre storbyer vil prøve ut selvkjørende biler og kollektivtrafikk.

Kollektivtransport kan skreddersys gjennom egne selvkjørende tilbringerbusser som tar deg og naboene hjemmefra til et kollektivknutepunkt.

På sikt kan man se for seg at denne utviklingen reduserer behovet for å eie bil i storbyene, til fordel for en enda mer tilgjengelig kollektivtransport, i en kombinasjon av selvkjørende biler, busser, t-baner, trikker og sykler.

8. Klimaforsøk i storbyene

Arbeiderpartiet vil satse på tiltakene som faktisk virker.

Det betyr at forskerne må med før nye tiltak settes i gang, og at vi så bruker de tiltakene som virker best.

9. Grønne tak

Vi må tilpasse oss de klimaendringene vi vet vil komme: Å bygge tettere er bra for å kutte klimagassutslippene, men slik fortetting må gjøres samtidig som vi tilpasser oss varmere, våtere og villere vær. Vi må derfor tenke på både utslippskutt og klimatilpasning.

Grønn infrastruktur, som grønne tak, er gode tiltak.

10. Legge frem klimaeffekt av budsjettene

Oslo har gått foran med et forpliktende «klimabudsjett» hvor alle byråder har spesifikt, beskrevet ansvar som rapporteres på gjennom året sammen med regnskapet. Oslo mener dette er et avgjørende grep for å kutte utslipp i alle sektorer.

Nå vil de andre storbyene bidra.

Arbeiderpartiet fikk forrige uke gjennomslag for et teknisk beregningsutvalg for klima. Utvalget skal utvikle metoder og felles standarder for å beregne effekter av klimatiltak, og etterhvert klimaeffekten av statsbudsjettet. Her må staten og storbyene jobbe sammen

Er du enig med Arbeiderpartiet om Storbyløft for å nå klimamålene?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker