Søndag som fridag

Søndag skal fortsatt være annerledesdagen.

Vi vil ta vare på søndagen:

  • Søndag skal være fridag for flest mulig.
  • Vi sier nei til høyresidas snikinnføring av søndagsåpne butikker.

Annerledesdagen

Annerledesdagen søndag gir rom for familieliv og fellesskap, frivillig engasjement, idrett og kulturliv.    

Vi mener det har en stor verdi at vi som land har en roligere dag, med en annen takt, og mer tid sammen med andre. 

Dette utfordres nå av høyresida i en rekke kommuner, som går til valg på å snikinnføre søndagsåpne butikker ved å søke status som «typisk turiststed».

For Arbeiderpartiet handler det om hva slags samfunn vi vil ha. Derfor er spørsmålet om søndagsåpne butikker et tydelig retningsvalg.   

I dag er det mange som må jobbe på søndager, blant annet ansatte innen helse, politi, brann, vakthold og transport. Likevel har de aller fleste av oss fri på søndager. 

Mer alminnelig søndagshandel vil føre til at flere må jobbe på søndager. Det vil ha konsekvenser for deres familieliv, deres mulighet for engasjement i idrett og frivillighet og legge ytterlige press på velferdstilbud som barnehager. I sum utfordrer det vår felles fridag. 

Flere søndagsåpne butikker har også klare negative klimaeffekter. Flere må reise på jobb på søndager, det vil bli mer varetransport og energiforbruket til blant annet oppvarming vil øke.  

Søndagsåpne butikker kan i tillegg gi dyrere varer for norske forbrukere og kostnadene i bransjen vil øke. Det utgjør en trussel mot små, selvstendige butikker i byene og for nærbutikker i distriktene.    

Dette skiller oss fra høyresiden

  • Søndagsåpne butikker

    Søndagsåpne butikker vil få betydning på mange samfunnsområder, og det vil spesielt gå ut over arbeidstakerne. 

    Arbeiderpartiet ønsker at søndager fortsatt skal være fridag for flest mulig, og sier nei til høyresidas snikinnføring av søndagsåpne butikker.

    Høyre og Frp forsøkte sist de satt i regjering å gjøre vår felles fridag til en ordinær handledag året rundt, i hele landet. På tross av at forslaget måtte skrinlegges etter massiv motstand, prøver høyresiden nå på nytt å uthule vår felles fridag. I en rekke kommuner tar de til orde for å søke om status som «typisk turiststed», slik at butikker kan holdes søndagsåpne dersom de vinner valget.

Er du enig med Arbeiderpartiet om Søndag som fridag?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker