Palestina

Vi støtter opprettelsen av en Palestinsk stat. For å få til en tostatsløsning må det stilles krav til begge parter i konflikten. 

Dette mener vi om Palestina:

  • Israel må stanse utbyggingen av bosettinger og annektering av palestinsk land.
  • Okkupasjonen og blokaden av Gaza må opphøre.
  • Det bør ikke handles med varer og tjenester produsert på okkupert område.
  • Ap/Sp-regjeringen har økt støtten til FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger.

Tostatsløsning for Israel/Palestina

I 2017 var det femti år siden Israels okkupasjon av Palestina. En fredelig løsning på konflikten stiller krav til begge parter. Israel må bære et tydeligere ansvar for befolkningen de holder under okkupasjon. Rakettangrep og terroranslag mot Israel må opphøre. 

De Israelske handlingene på Gazastripen har gått altfor langt og sivile – og særlig barn – rammes på en uakseptabel måte med dramatiske konsekvenser. Krigen må stanse. Det må tas særlig hensyn og hindre at sivile og forsvarsløse blir rammet.

Arbeiderpartiet mener at to stater, som eksisterer fredelig side om side, er den beste løsningen på konflikten mellom Israel og Palestina. Siden Oslo-avtalen ble undertegnet, har det imidlertid vært lite fremdrift i fredsforhandlingene, og kreftene som motarbeider to-stats løsningen har vokst i styrke. I praksis lever folk i området i en enstatsrealitet med ulike rettigheter for ulikt folk. Økte bosetninger gjør at det blir stadig mindre palestinsk land igjen på Vestbredden. I takt med at det blir mindre land igjen for å etablere en palestinsk stat, mister tostatsløsningen også legitimitet blant palestinerne. 

Ødeleggelsene i, og blokaden av Gaza skaper omfattende lidelse og nød. Derfor mener Arbeiderpartiet at Israel må avslutte okkupasjonen av palestinske områder og oppheve blokaden av Gaza.

Det må tas nye internasjonale initiativ for å skape fremdrift for en forhandlet fredsløsning, med en tidsfrist.

Fordømmer vold

Problemet er Israels vedvarende okkupasjon av palestinsk land, en okkupasjonspolitikk som frarøver palestinere grunnleggende menneskerettigheter og den folkerettsstridige bosettingen på okkupert land. Samtidig underminerer terror og vold fra palestinske grupperinger rettet mot sivile israelere, støtten i Israel til en fredelig løsning. 

Arbeiderpartiet fordømmer rakettangrep i regi av Hamas og andre ekstreme grupper, og vi fordømmer all vold mot sivile. 

Inntil en fredsprosess basert på folkeretten igjen etableres – må alle parters ansvar understrekes.

Varer produsert på okkupert land

Arbeiderpartiet er positive til merking av produkter som er tilvirket i bosettingene for å gi konsumenter mulighet til ikke å kjøpe disse produktene. Israelsk verdiskapning på okkupert land er ikke omfattet av den handelsavtalen Norge og øvrige EFTA-land har med Israel.

Norske myndigheter må utarbeide en skriftlig anbefaling til norsk næringsliv som fraråder økonomisk samkvem som støtter opp om ulovlig bosettingsvirksomhet, og andre folkeretts - og menneskerettighetsbrudd i de okkuperte palestinske områdene. Det må samtidig arbeides videre internasjonalt for å innføre omforente restriksjoner på varer som er produsert på okkupert land. 

Er du enig med Arbeiderpartiet om Palestina?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker