Nei til "avskilting" av lærere

Arbeiderpartiet vil stanse avskiltingen av lærere.

Vi vil gjøre dette innen lærerkompetanse:

  • Vise tillit til erfarne lærere og fjerne den såkalte avskiltingen av lærere utdannet før 2014.
  • Sørge for at etter- og videreutdanningen holdes minst på dagens nivå.
  • Innføre kompetansekrav i alle fag for nyutdannede lærere - ikke bare i basisfagene norsk, matte og engelsk, som i dag.
  • Gjøre det obligatorisk for alle kommuner å lage en plan for videreutdanning for lærerne. 
  • Møte lærermangelen med økt rekruttering, spesielt rettet mot menn.

Det viktigste i skolen er elevenes læring og mestring, og det er dette vi setter fokus på. Det er stor mangel på lærere flere steder i landet, og problemet vil øke i årene som kommer. Arbeiderpartiet ønsker en skole som ser hele eleven, der eleven møter dyktige lærere med nok tid, fordi det er slik elevene lærer best.

Arbeiderpartiet mener det er riktig å endre opplæringsloven slik at lærere utdannet før 2014 ikke skal avskiltes, og dermed bli hindret fra å undervise i norsk, engelsk og matematikk etter 2025. Ap mener at alle lærere som har fullført og bestått lærerutdanning skal ha sin kompetanse ansett som fullverdig. Vi vil at lærere som i dag ikke oppfyller nye krav, skal få et bedre tilbud om etter- og videreutdanning i fagene de mangler. Derfor vil vi fortsette arbeidet med kompetanseheving av lærere, og vil styrke andre verktøy som sikrer fullt trykk på kompetanseheving i skolen.

Arbeiderpartiet mener det er behov for å utrede mer treffsikre modeller for opptak til lærerutdanningen. Lærere må ha en bred faglig og relasjonell kompetanse, som ikke bare avgrenses til én enkel karakter i ett enkelt skolefag, matematikk. Dette vil bidra til bedre rekruttering og lærere som har god kompetanse i de fagene de faktisk skal undervise i.

Er du enig med Arbeiderpartiet om Nei til "avskilting" av lærere?

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Tusen takk for din tilbakemelding!