Mobbing

Ingen skal være redd for å oppleve mobbing

Vi vil gjennomføre disse fem tiltakene mot mobbing:

  • Alle rektorer, lærere og voksne på skolene må få opplæring i anti-mobbearbeid.
  • Klagebehandling av mobbesaker må flyttes fra fylkesmannen til Barneombudet.
  • Barneombudet må få sanksjonsmuligheter.
  • Skolehelsetjenesten styrkes med øremerkede penger.
  • Helsesøster skal få rett til å henvise elever videre til psykolog og annen ekspertise.

Vi har alle et ansvar for å ta et oppgjør med mobbing, både på skolen og på arbeidsplassen. Alle fortjener et miljø fritt for mobbing.

Et av våre løfter for norsk skole er at elever og foreldre skal være trygge på at alle blir tatt vare på i skolen, og at skolemiljøet skal legge til rette for læring. 

Vi forplikter oss til å arbeide for at alle barn og unge skal ha et godt og inkluderende oppvekst- og læringsmiljø med nulltoleranse for mobbing.

Arbeiderpartiets mål er at alle skal glede seg til å gå på skolen. Ingen skal være redde for å oppleve mobbing verken på skoleveien, i friminuttene eller i timen.

Vi klarer kanskje ikke å lage en skoledag der ingen noen gang opplever ting som er leit eller ubehagelig. Men vi skal gjøre alt vi kan for at ingen skal oppleve den frykten og trakasseringen som mobbing skaper.

Er du enig med Arbeiderpartiet om Mobbing?

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din tilbakemelding!



Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Tusen takk for din tilbakemelding!