Mobbing

Ingen skal være redde for å oppleve mobbing

Slik vil vi motvirke mobbing:

  • Etablere beredskapsteam mot mobbing for alle kommuner.
  • Styrke støtteordningene for organisasjoner og frivillige som jobber med å forebygge mobbing.
  • Gjennomføre et stort kompetanseutviklingsprogram i antimobbearbeid for rektorer, lærere og andre ansatte i skolen.
  • Alle skoler og barnehager har en plikt til å forebygge, undersøke og avdekke mobbing og krenkelser i læringsmiljøet.
  • Kartlegge forekomst av mobbing også på de første skoletrinnene og styrke kunnskapen om regelverk og klageadgang blant elever og foreldre.
  • Bedre elevers rettsvern gjennom lov- og regelendringer.
  • Åpne for å sanksjonere mot skoler som ikke tar tak i vedvarende mobbeproblemer.
  • Gi barneombudet eller en egen instans behandlingsansvaret for klager i mobbesaker.
  • Legge til rette for bedre og tettere skole-hjem samarbeid, gjennom tilbud om foreldrekurs og mer direkte kontakt mellom lærere, andre voksenpersoner og skolen og foresatte.

Trygghet gir best læring

Trygge elever som trives på skolen, lærer best. Mobbing er et stort samfunnsproblem, og barn som blir mobbet er mer utsatt for sykdom og problemer senere i livet. Arbeiderpartiet vil skjerpe innsatsen mot mobbing på skolen og prioritere det forebyggende arbeidet. 

Vi har alle et ansvar for å ta et oppgjør med mobbing, både på skolen og på arbeidsplassen. Alle fortjener et miljø fritt for mobbing.

Et av våre løfter for norsk skole, er at elever og foreldre skal være trygge på at alle blir tatt vare på i skolen, og at skolemiljøet skal legge til rette for læring. 

Vi forplikter oss til å arbeide for at alle barn og unge skal ha et godt og inkluderende oppvekst- og læringsmiljø, med nulltoleranse for mobbing.

Arbeiderpartiets mål er at alle skal glede seg til å gå på skolen. Ingen skal være redde for å oppleve mobbing verken på skoleveien, i friminuttene eller i timen.

Vi klarer kanskje ikke å lage en skoledag der ingen noen gang opplever ting som er leit eller ubehagelig. Men vi skal gjøre alt vi kan for at ingen skal oppleve den frykten og trakasseringen som mobbing skaper.

Er du enig med Arbeiderpartiet om Mobbing?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker