Karakterer i barneskolen

Arbeiderpartiet sier nei til karakterer i barneskolen, fordi det det fører til mindre læring, ikke mer. 

Dette mener vi om karakterer i barneskolen:

  • Vi sier nei til karakterer på barnetrinnet.
  • Vi ønsker å styrke vurderingskulturen i hele grunnopplæringen, slik at flere elever opplever mestring og framgang.

En dårlig idé 

Arbeiderpartiet baserer sin kunnskapspolitikk på kunnskap. 

Vi sier nei til karakterer i barneskolen, fordi forskningen viser at det kan virke demotiverende for elevene og følgelig gi mindre læring. 

Gode, tydelige tilbakemeldinger fra læreren er det viktigste på barnetrinnet. 

Vi er enige med lærerne selv. Utdanningsforbundet sier klart og tydelig nei til karakterer på grunnskolens barnetrinn. 

Hva sier forskningen? 

Professor Oddrun Samdal og førsteamanuensis Åge Diseth ved Det psykologiske fakultet i Universitetet i Bergen har over flere år studert elevenes oppfatning av arbeidsmiljøet i skolen. 

De presenterte en rapport i 2011 om hva som er viktig for at elevene skal mestre skolehverdagen. Konklusjonen er at karakterer i barneskolen ikke er heldig for elevenes motivasjon. 

«Å gi karakterer lengre ned i skolen strider imot forskning. Det gjør ungene oppmerksom på prestasjon istedenfor mestringsglede og det er ingen forskning som tyder på at det er bra, heller tvert om,» sier førsteamanuensis Diseth til forskning.no.

Er du enig med Arbeiderpartiet om Karakterer i barneskolen?

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Tusen takk for din tilbakemelding!