Bilavgifter

Arbeiderpartiet vil ha rettferdige og miljøvennlige bilavgifter

Dette mener vi om bilavgifter:

 • De samlede bilkostnadene for en typisk bilist påvirkes ikke av budsjettenigheten mellom Ap/Sp-regjeringen og SV. Det blir noe dyrere å bruke bil, men noe billigere å eie bil. De som bruker mye drivstoff, kan få noe økte kostnader, mens de som bruker lite drivstoff, kan få noe reduserte kostnader.
 • Vi har økt CO2-avgiften med 28%, mens vi har skjermet bilistene for deler av økningen. Satsene i veibruksavgiften reduseres slik at om lag 50 prosent av virkningen av økt CO2-avgift på pumpeprisen motvirkes. Bilistene kompenseres også med en reduksjon i trafikkforsikringsavgiften.
 • Vi innfører moms på kjøpsbeløpet for elbiler over 500 000 kroner. Momsfritaket skal holdes uendret frem til 2025.
 • Gjøre det attraktivt å velge lav- og nullutslippskjøretøy med mål om at 100 prosent av nyepersonbiler er fossilfrie innen utgangen av 2025. Vi skal bidra til at nullutslippskjøretøyopprettholder sin konkurransefordel mot bensin- og dieselkjøretøy.
 • Redusere avgiftsnivået på biodrivstoff, og etablere en storstilt satsing på norsk bioenergi og avansert biodrivstoff i transportsektoren. Økt bruk av biodrivstoff skal utelukke biodrivstoff med høy avskogingsrisiko.
 • Utrede løsninger som kan erstatte bompenger i fremtiden, for eksempel fleksibel veibruksavgift som varierer med geografisk plassering og utslippsintensiteten i drivstoffet.
 • Sørge for utbygging av et nødvendig antall ladestasjoner for elbil i hele landet. Regjeringen skal som minimum sikre en hurtigladestasjon i kommuner som ikke har dette i dag innen 2023. Vi vil utarbeide en nasjonal ladestrategi hvor Statens Vegvesen får en rolle i å planlegge et sammenhengende ladeinfrastrukturnett og identifisere strekninger som trenger statlig drahjelp for å bygge ut ladenettet.
 • Høyreregjeringen ville ha full omregistreringsavgift for elbiler. Vi mener den skal være på 1/4 av personbilsatsene.

Dette har vi gjort:

 • 2013

  Norge var i verdenstoppen i kjøp av el- og hybridbiler som følge av gode rammevilkår og avgiftslettelser

 • 2012 - 2013

  Reduserte omregistreringsavgiften, spesielt for næringskjøretøy. Dette var viktig for blant annet lastebilnæringen.

 • 2008

  Midlertidig forhøyet vrakpant for kjøretøyene med høyest utslipp av NOx og partikler. Dette gjaldt i hovedsak eldre dieselbiler.

 • 2007

  Begynte endringer i engangsavgiften slik at den la mer vekt på bilens miljøegenskaper og mindre vekt på motoreffekt. Biler med lave utslipp men sprek motor kom noe bedre ut, mens en bil med høye utslipp og svak motor fikk noe høyere engangsavgift.

 • 2006 - 2013

  CO2-utslippene fra nye biler ble redusert med om lag 30 prosent. Blant annet som følge av at vi endret bilavgiftene i mer miljøvennlig retning. Også utslippene av partikler og NOx fra bilparken var på vei nedover.

 • 2005 - 2013

  Satte ned engangsavgiften (kjøpsavgift) per bil med rundt 40 000 kroner.

Er du enig med Arbeiderpartiet om Bilavgifter?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker