Arbeidsavklaringspenger (AAP)

De som mottar arbeidsavklaringspenger (AAP) skal ikke risikere å ende opp på sosialhjelp fordi NAV ikke har klart å avklare dem raskt nok.

Vi vil dette med AAP:

  • Fra 1. februar 2023 økte vi barnetillegget på arbeidsavklaringspenger.
  • Vi skrotet karensåret i AAP-ordningen fra 1. juli 2022:
  • Ingen skal kastes ut av ordningen før de er ferdig avklart. Vi tror ikke trusselen om en karensperiode der man risikerer å stå uten inntekt fører til at flere kommer i jobb. Heller fører det til at hverdagen blir vanskeligere for mange, og det kan føre til at flere ender opp som uføre.
  • Styrke tiltakene for å hjelpe flere i arbeid, blant annet gjennom aktivitetsreform for nye mottakere av AAP og uføretrygd, slik at de som kan jobbe noe gis mulighet til dette.
  • Sikre at lengden på ordningen for arbeidsavklaringspenger (AAP) gir reell mulighet for avklaring, og sørge for at nivået på ytelsene er slik at mottakerne kan bruke kreftene på å komme inn i arbeidslivet.

AAP skal sørge for reell mulighet for avklaring

Arbeiderpartiet er for å sikre at ytelser og stønader er tilstrekkelige til at man kan leve verdige liv selv når man ikke kan jobbe helt eller delvis.

Arbeidsavklaringspenger (AAP) skal sikre deg inntekt i perioder du på grunn av sykdom eller skade har behov for hjelp fra NAV for å komme i arbeid. For å ha rett til AAP må arbeidsevnen din være redusert med minst 50 prosent. Hjelpen fra NAV kan bestå av arbeidsrettede tiltak, ytelser under medisinsk behandling eller annen oppfølging. Målet er at du skal klare å skaffe eller beholde arbeid i løpet av perioden med AAP.

Høyreregjeringen reduserte AAP-perioden, og satte krav om «karensår» før du kunne starte på et nytt løp. Personer som ikke blir avklart i løpet av perioden risikerer å måtte ty til sosialhjelp. Disse endringene førte til at tusenvis av mennesker ikke ble avklart for arbeid eller uføretrygd. NAV bekrefter at tusenvis ble skjøvet over til sosialhjelp eller til å klare seg uten inntekt. Ansatte i NAV ba høyreregjeringen gå tilbake på AAP. Arbeiderpartiet stemte mot kuttene og ba gjentatte høyreregjeringen snu. 1. juli 2022 skrotet vi karensåret i AAP-ordningen.

Arbeiderpartiets mål er arbeid til alle, med skikkelige lønns- og arbeidsvilkår. Derfor er det å hjelpe mennesker inn i arbeid så viktig. Vi har derfor endret regelverket slik at ingen kastes ut av ordningen før de er ferdig avklart.

Er du enig med Arbeiderpartiet om Arbeidsavklaringspenger (AAP)?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker