Arbeidsavklaringspenger (AAP)

Arbeiderpartiet mener høyreregjeringen burde snu på AAP-kuttene.

Vi vil gjøre dette med AAP:

  • Sikre deg inntekt i perioder du på grunn av sykdom eller skade har behov for hjelp fra NAV for å komme i arbeid.
  • Fortsette å presse på for at høyreregjeringen skal gå tilbake på kuttene i AAP.

Under høyreregjeringen er NAV svekket som følge av store kutt gjennom mange år, og AAP-ordningen er svekket. Ansatte i NAV har bedt høyreregjeringen gå tilbake på AAP. Vi har stemt imot kuttene og har gjentatte ganger bedt høyreregjeringen snu.

Arbeidsavklaringspenger (AAP) skal sikre deg inntekt i perioder du på grunn av sykdom eller skade har behov for hjelp fra NAV for å komme i arbeid. For å ha rett til AAP må arbeidsevnen din være redusert med minst 50 prosent. Hjelpen fra NAV kan bestå av arbeidsrettede tiltak, ytelser under medisinsk behandling eller annen oppfølging. Målet er at du skal klare å skaffe eller beholde arbeid i løpet av perioden med AAP.

Arbeiderpartiets mål er arbeid til alle, med skikkelige lønns- og arbeidsvilkår. Derfor er det å hjelpe mennesker inn i arbeid så viktig.

I tillegg til de NAV-ansatte har også leger og advokater bedt høyreregjeringen snu på AAP.

Arbeiderpartiet har tatt opp saken en rekke ganger gjennom interpellasjon og spørsmål om AAP i Stortinget, og vi har fremmet et forslag om arbeidsavklaringspenger for å hjelpe de som er rammet av høyreregjeringens kutt. Vi kommer til å følge opp saken videre og gjøre vårt beste for å få høyreregjeringen til å snu i saken.

Er du enig med Arbeiderpartiet om Arbeidsavklaringspenger (AAP)?

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Tusen takk for din tilbakemelding!