Arbeidsavklaringspenger (AAP)

Vi vil:

  • sikre deg inntekt i perioder du på grunn av sykdom eller skade har behov for hjelp fra NAV for å komme i arbeid.
  • Stemme imot regjeringens kutt i AAP og har gjentatte ganger bedt regjeringen gå tilbake på kuttene,

Arbeidsavklaringspenger (AAP) skal sikre deg inntekt i perioder du på grunn av sykdom eller skade har behov for hjelp fra NAV for å komme i arbeid. For å ha rett til AAP må arbeidsevnen din være redusert med minst 50 prosent. Hjelpen fra NAV kan bestå av arbeidsrettede tiltak, ytelser under medisinsk behandling eller annen oppfølging. Målet er at du skal klare å skaffe eller beholde arbeid i løpet av perioden med AAP.

Arbeiderpartiets mål er arbeid til alle, men skikkelige lønns- og arbeidsvilkår. Derfor er tiltak for å hjelpe mennesker inn i arbeid prioritert fremst i vår politikk.

Under Solberg-regjeringen er Nav svekket som følge av store kutt gjennom mange år og regjeringen har svekket AAP-ordningen. Arbeiderpartiet stemte imot kuttene i AAP og har gjentatte ganger bedt regjeringen gå tilbake på kuttene, slik bådeansatte i Nav, leger og advokater har bedt om. 

Arbeiderpartiet har tatt opp saken en rekke ganger med regjering gjennom interpellasjon og spørsmål i Stortinget, og har fremmet representantforslag for å hjelpe de som er rammet av regjeringens kutt. Vi kommer til å følge opp saken videre for å gjøre vårt beste for å få regjeringen til å snu i saken.

Er du enig med Arbeiderpartiet om Arbeidsavklaringspenger (AAP)?

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Tusen takk for din tilbakemelding!