Stortingsrepresentant

Marte Mjøs Persen

Marte er stortingsrepresentant for Hordaland og sitter i transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget. Hun er transportpolitisk talsperson for Arbeiderpartiet.

Marte Mjøs Persen

Bli bedre kjent med Marte Mjøs Persen:

Som folkevalgt i Bergen de siste 18 årene har jeg jobbet spesielt for at alle skal bli lyttet til og få bidra med sine talenter, uavhengig av livssituasjon. Livet er ikke rett frem, noe jeg selv også har opplevd. For meg er det viktig at har gode støtteordninger når vi går i motbakke og at vi selvsagt selv bidrar når vi har nådd toppen. 

Utenforskap og sosial ulikhet er et voksende problem i Norge. Det er problem som best bekjempes med sosialdemokratisk politikk. Enten det handler om å gi rusavhengige god helsehjelp i stedet for straff, gi kvinner og menn faste og hele stillinger i arbeidslivet, retten til å ikke være flau over å smile med munnen åpen eller sørge for arbeid til alle. Vi må utvide fellesskapet vårt til å inkludere flere, ikke innskrenke det, vi må kjempe mot større forskjeller mellom de som er innenfor og de som faller utenfor i samfunnet vårt.

Muligheten for arbeid uansett livssituasjon er vårt beste våpen mot utenforskap. Som ordfører i Bergen og politiker i Vestland, ser jeg daglig hvilke muligheter vi har for vekst, nye arbeidsplasser og verdiskapning på Vestlandet. Vi har et fremoverlent næringsliv, utdanning og forskning i verdensklasse, og noen av verdens beste fagfolk i industrien. Som Vestlending har jeg alltid sett på næringslivet vi har i vår region, som nøkkelen til å nå de ambisiøse klimamålene vi har satt oss. Vår kompetanse gir oss et sterkt konkurransefortrinn innen fremtidsrettede næringer som havvind, hydrogen og karbonfangst og -lagring. Men for å realisere potensiale vi har på Vestlandet trenger vi et regjeringsskifte. Bare en Arbeiderpartiledet regjering kan forene de klimastreikende ungdommene og industriarbeiderne. Vi trenger en regjering som fører en aktiv og offensiv arbeids og næringspolitikk, som kutter utslipp og skaper jobber, ikke en regjering som sitter på hendene og venter på at andre skal gjøre jobben for dem. 

Lykkes Vestlandet, lykkes Norge. Nå er det vanlige folks tur!

Marte Mjøs Persen portrett

● Vært i bystyret i Bergen siden 2003, tidligere vært nestleder i komité for finans og leder av komité for helse og sosial. De siste snart 6 årene har jeg vært ordfører i Bergen

● Har en bachelorgrad i kultur- og samfunnsvitenskap fra Universitetet i Bergen

● Har tidligere jobbet i hotell og restaurant, og som organisasjonssekretær iblant annet Human-Etisk Forbund

● Har bakgrunn som tillitsvalgt og er fagorganisert i LO

● Sitter i styret til stiftelsen for til Vestlandets store stolthet, Statsraad Lehmkuhl, og er styreleder i KODE kunstmuseum.

● Er en sosialdemokrat med hjerte for byen vår og menneskene i den

● Er en lidenskaplig fotballsupporter, og har et spesielt hjerte for Sandviken IL og Sportsklubben Brann