Jonas Gahr Støre - 1. mai-tale 2017

Youngstorget i Oslo, 1. mai 2017

Kjære alle sammen,

Gratulerer med dagen!

 

1. mai er både en festdag og en kampdag.

Og til høsten står en ny strid.

 

Stortingsvalget i høst er både et veivalg og et verdivalg.

En kamp om hva slags arbeidsliv vi skal ha

Om likestilling, likeverd og solidaritet

Om hvilket internasjonalt ansvar vi skal ta

Om hva slags samfunn Norge skal være

 

Valget står mellom to tydelige alternativer:

Fremskrittspartiet og Høyre på den ene siden.

Og en Arbeiderpartiledet regjering på den andre siden.  

 

Høyrepartiene som ønsker nye, store og urettferdige skattekutt.

 

Vi som heller vil bruke de store pengene på de viktige sakene:

En god skole for barna våre

En trygg omsorg for våre eldste

Og kraftfulle tiltak som kan gi arbeid til alle. 

 

Høyrepartiene som vil avvikle og selge seg ut eller selge seg ned:

-fiskekvoter, skog og vannkraft,

-Flytoget, Statkraft, Kongsberg og Telenor.

 

Vi som vil utvikle og satse på fellesskapets verdier,

-skog, energi, fisk,

- gjøre Norge best i verden på hav, fornybar energi og e-helse

- slå ring om eierskapet til naturressursene, slik byrådet i Oslo viste i forrige uke ved å ta kontroll over kraftproduksjonen til byen.

Høyrepartiene som har svekket arbeidsmiljøloven og tvunget arbeidsfolk ut i den største generalstreiken siden krigen.

Vi som vil forsterke og forbedre arbeidsmiljøloven

- som vil slåss for faste ansettelser og trygghet i arbeid

- som vil bekjempe sosial dumping

- som står opp for ansatte i byggebransjen, i transportsektoren, i renhold, i havnene

 

I september har vi muligheten – vi skal gi høyrepartiene avløsning!

 

Kjære venner,

1 mai er en dag for internasjonal solidaritet.

Årets feiring skjer mot et bakteppe av dypt alvor i verden rundt oss.

Mange føler på en uro. 

Vi ser terror. Krigen i Syria. Folk på flukt.

Vi ser brå skifter som gjør folk usikre.

 

Vi ser en fagbevegelse som ligger med brukket rygg i mange land.

Vi ser at forskjellene øker og at tryggheten i arbeidslivet er svekket.

 

Vi ser en høyrepopulisme som vokser frem.

Og vi ser fremmedfiendtligheten som øker.

 

Kjære venner,

Dette angår også oss i Norge.

 

Vi har ett sterkt immunforsvar i vårt samfunn, med høy tillit, til hverandre og til samfunnet.

Men vi er ikke immune.

 

Vi ser tendensene også her.

På byggeplassene rundt oss, her i denne byen,

- der færre er organisert,

- der stadig flere er løsarbeidere.

 

Vi ser at forskjellene øker.

Vi ser at andelen personer utenfor arbeidslivet går opp.

Vårt svar er klart:

Vi er ikke maktesløse

Vi skal gjøre en forskjell

Vi skal vise at politikk nytter!

 

Kjære venner,

Trygghet for arbeid, men også trygghet i arbeid.

Politikk som virker for nye jobber, og politikk som virker for ett anstendige og organiserte arbeidslivet.

For arbeidsfolk skal behandles skikkelig i Norge.

Enten de er fra Lindeberg eller Litauen, fra Rommen eller Romania.

Arbeiderpartiet skal ta denne kampen – sammen med fagbevegelsen.

Og kjære venner – den skal vi vinne!

 

Vi skal vi bekjempe sosial dumping og uverdige arbeidskontrakter.

Noen kaller dette det nye arbeidslivet, men dette er ikke nytt.

Før kalte vi det løsarbeidersamfunnet.

Og dit skal vi ikke tilbake.

Derfor sier jeg til dere nå:

Noe av det første Arbeiderpartiet vil gjøre i regjering er å forby de useriøse kontraktene ved lov!

 

Vi skal styrke arbeidsfolks rettigheter.

For to år siden innførte Frp og Høyre en generell adgang til midlertidige ansettelser.

Jeg har sagt det før og gjentar det i dag:

Det mest midlertidige ved denne lovendringen er loven selv!

 

Vi må bidra til at flere organiserer seg.

Det er en nøkkel til et godt arbeidsliv.

Og det er igjen nøkkelen til et godt samfunnsliv.

Derfor vil vi doble fagforeningsfradraget.

 

 

Det er å investere sammen, for å bevare den norske arbeidslivsmodellen.

Selve bærebjelken i det norske samfunnet.

 

Kjære venner,

Sammen skal vi bekjempe høyrepolitikken,

Sammen skal vi gjenreise tryggheten i norsk arbeidsliv,

Sammen skal vi sørge for et nytt politisk flertall i Norge!

 

Kjære venner,

Årets 1.mai-aksjon går til Palestina.

I år er det 50 år siden okkupasjonen av Vestbredden og Gaza.

Det er 10 år siden blokaden mot Gazastripen ble iverksatt.

Og det er 30 år siden Norsk Folkehjelp startet sitt arbeid i Palestina.

Jeg vil takke Folkehjelpen for innsatsen de gjør.

Jeg oppfordrer alle til å gi til årets aksjon for Palestina.

 

Det er krig og uro i Midt-Østen.

Midt oppe i dette må vi ikke glemme at israelere og palestinere fortjener å leve i fred med hverandre. I sikkerhet for vold og terror.

Derfor sier jeg klart og tydelig:

Okkupasjonen må opphøre.

Muren må rives.

Palestinerne må få sin egen stat!

 

Kjære venner,

I Norge har vi en regjering med tyngdepunkt til høyre for partiet Høyre.

Vi ser konsekvensene av deres politikk:

Rekordmange står utenfor arbeidslivet.

 

Ved å gi store, urettferdige skattekutt øker FrP og Høyre forskjellene mellom vanlig folk og de med mest fra før.

Ved å svekke arbeidsmiljøloven øker FrP og Høyre forskjellene mellom de som har og de som ikke har en fast og trygg jobb.

Får denne utviklingen fortsette, får vi et kaldere samfunn.

Vi får et annet Norge.

Vi får et Forskjells-Norge.

 

Vi som samles i dag – 1. mai sier klart og tydelig:

Vi vil ikke dit!

Vi kan og vil bedre!

 

Valget er et veivalg, og et verdivalg.

Det vil bli jevnt.

Vi skal og vil mobilisere – og vårt budskap er klart:

 

Når Høyre og Erna Solberg sier at vi ikke – sitat – «skal politisere dette med økte forskjeller», så sier vi:

- Jo, det skal vi!

For økte forskjeller er et politisk spørsmål.

Når Fremskrittspartiet og Siv Jensen sier at det ikke er en politisk oppgave å utjevne forskjeller, så sier vi:

- Jo, det er det!

For å utjevne forskjellene er den store politiske oppgaven i vår tid.

 

Og i møte med statsråder som har sagt at vi trenger en nytt korstog mot islam,

- som mistenker flyktninger for å ville å bli båret på gullstol inn i Norge,

- som sår splid i en tid som roper på samhold,

I møte med dem sier vi:

Slik skal vi ikke ha det i Norge!

Slik styrer man ikke et land.

For dette valget handler om hvordan vi bygger på det beste ved Norge.

-Små forskjeller.

-Arbeid til alle.

-At vi skaper og deler.

-At vi opptrer i verden i solidaritet med mennesker i nød.

Og at vi her i landet aldri gir oss før alle er med.

Kjære venner – gratulerer med dagen – lykke til – sammen skal vi vinne valget!

Fant du det du lette etter?

Tusen takk for din tilbakemelding!