Kari Elisabeth kaski, Eigil Knutsen og Geir Pollestad bak ståbord i Stortingets vandrehall

Revidert nasjonalbudsjett 2022: Enighet mellom Ap, Sp og SV

Redusere forskjellene, trygge arbeidsplasser og sørge for en ansvarlig økonomisk styring av landet

– Vi vet mange merker de økte prisene på mat, drivstoff og strøm. For noen smerter det veldig. Derfor er vår viktigste jobb nå å sørge for en ansvarlig pengebruk som ikke bidrar til å øke presset på renta, slik at boliglånene til folk ikke blir dyrere enn allerede varsla. Vi må prioritere hardere for å holde orden i økonomien. Derfor er det så viktig at vi er tre partier som står sammen om å redusere forskjellene, trygge arbeidsplasser og sørge for en ansvarlig økonomisk styring av landet, sier Eigil Knutsen, leder av finanskomiteen for Arbeiderpartiet. 

Enigheten inneholder blant annet følgende punkter på til sammen 3,6 milliarder kroner: 

 • Utvikling: Øker utviklingsbudsjettet med 2,5 milliarder kroner, med prioritering for FN-kjernestøtte, menneskerettigheter og sivilsamfunn.  
 • Sosialhjelp: Sosialstønad prisjusteres opp med 3,4 % fra 1. juli, opp fra 1,3 %.  
 • Bostøtte: Flere får bostøtte ved at det midlertidige regelverket videreføres i hele år.  
 • Iskanten: Tre oljeblokker utelates fra neste TFO-runde.
 • Koronakompensasjon: Regjeringen skal kompensere merutgifter til pandemien i kommunene og fylkene fra 2020 frem til første halvår 2022.  
 • Motorvei: I gjennomgangen av samferdselsprosjekter frem mot 2023 skal regjeringen fremme forslag for å nedskalere store motorveisprosjekter.
 • Forskning: Forskningsrådet kan bruke bevilgninger til å dekke forpliktelser til prosjekter med andre formål innen Forskningsrådets portefølje.  
 • Ocean Space Centre: Prosjektorganisasjonen til Ocean Space Centre videreføres i tråd med vurderingen til fiskeri- og havministeren.
 • Kollektiv: 500 millioner kroner til kollektivtrafikken for å omstille og unngå rutekutt i år.  
 • Elbiler: Innfører moms kun på kjøpsbeløp over 500.000, framfor på hele beløpet. Konkurransefordelen til elbiler i alle personbilsegment skal opprettholdes.
 • AAP: Flertall for å fjerne karensåret for arbeidsavklaringspenger.
 • Eksportstrategi: Enighet om ny eksportstrategi.

Nedenfor finner du en tabell med selve forliket og et dokument med såkalte verbaler,  hva som skal behandles videre og saker det skal jobbes med fremover.

Fant du det du lette etter?

Tusen takk for din tilbakemelding!