Evaluering av kommune- og fylkestingsvalgkampen 2023

Hele partiorganisasjonen inviteres til å delta.

Arbeiderpartiet vil gjennomføre en grundig evaluering av kommune- og fylkestingsvalgkampen i 2023. Sentralstyret vil ta ansvar for gjennomføringen, og vi skal raskt i gang, både lokalt og nasjonalt. Hele partiorganisasjonen – alle fylkespartier, kommunepartier, partiavdelinger og medlemmer, samt AUF, inviteres til å delta i dette arbeidet.

Evaluering vil bli et viktig tema på vårt planlagte landsstyremøte 25. september, og prosessen vil gå frem mot en strategikonferanse i november/desember 2023, hvor hele landsstyret og andre som var sentrale i valgkampen inviteres.

Evalueringen vil ha to hovedelementer:

1. Velgerundersøkelser – Vi vil gjennomføre grundige velgerundersøkelser og innhente data fra ulike ettervalgsundersøkelser for å forstå årsakene til valgresultatet, og berede grunnen for nødvendige beslutninger fram mot neste valg. Dette arbeidet er allerede i gang.

2. Organisasjonens evaluering – Vi vil invitere hele partiorganisasjonen til å gi ærlige og åpne vurderinger av blant annet kampanjen og de politiske sakene. Hensikten er å ta med oss lærdommer som vi kan ta med oss videre til senere valgkamper og arbeidet mellom valg. 

Vi vil blant annet se på: 

  • Hvordan vi lyktes med organiseringen.
  • Hvilke erfaringer vi kan ta med oss for å sikre bedre flyt mellom partiorganisasjonen, regjeringsapparatet og stortingsgruppa.
  • Egne evalueringer av valgkampens særskilte organisatoriske satsninger, som for eksempel i byene.
  • Hvordan vi nådde ut til våre målgrupper med den kommersielle delen av valgkampanjen, gjennom blant annet rapporter fra eksternt mediebyrå.

Målet med evalueringen vil være at vi på strategikonferansen i november/desember vil kunne trekke læringspunkter og stake ut veien videre fram mot 2025 og 2027.

Fant du det du lette etter?

Tusen takk for din tilbakemelding!