Minnesmerket på Utøya

Arven etter 22. juli

Snart 10 år er gått. Hvordan skal arven etter 22. juli forvaltes?

2021 er et viktig år for Arbeiderpartiet og AUF, for hele arbeiderbevegelsen. Vi skal vinne et historisk viktig valg, men vi skal også minnes at det har gått ti år siden terroren rammet oss. 

77 mennesker, 8 i regjeringskvartalet og 69 på Utøya, ble drept av en høyreekstrem terrorist i et målrettet angrep på Arbeiderpartiet og AUF, et angrep på sosialdemokratiet.– Vi har satt i gang dette prosjektet sammen med LO og Ap fordi kampen om historien ikke er vunnet. Det var et målrettet angrep på sosialdemokratiet og den politikken vi fører. Det var ikke et angrep først og fremst på demokratiet eller ytringsfriheten. Og det kunne ikke skjedd med hvem som helst. Det rammet oss på den mest brutale måten. Det må vi nå finne et felles språk for å snakke om, sier AUFs generalsekretær Sindre Lysø.

AUFs generalsekretær Sindre Lysø leder prosjektgruppa som ellers består av Gaute Børstad Skjervø, nestleder i AUF, John Erik Pedersen, organisasjonssjef partikontoret, Astrid Huitfeldt, nestleder i stortingsgruppas sekreteriat, og Julie Lødrup, LOs førstesekretær. I tillegg er Eirin Kristin Kjær ansatt som rådgiver for prosjektet.

Prosjektet går ut på å bistå og rådgi de tre organisasjonene med hvordan de kan sette 22. juli-tematikken på dagsorden.

22. juli markering med kranser på bryggen på Utøya

22. JULI-MARKERING: Kransenedleggelse på Utøya-kaia.

Arbeiderbevegelsens 10-årsprosjekt

I fjor startet AUF sitt arbeid med å finne ut hvordan organisasjonen skulle fortsette å minne de drepte, fortelle historien til nye medlemmer og ta det politiske oppgjøret. 

22. juli-utvalget gjorde også en stor kartlegging av hva tillitsvalgte og ansatte i fylkene kjente på når det kom til 22. juli. I undersøkelsen kom det fram at mange ønsket å gjøre noe, men visste ikke hva eller hvordan i frykt for å gjøre noe galt.

– Nettopp derfor er det fint å bruke markeringsåret til å ta samtalen om 22. juli inn egen organisasjon, sier Lysø.

– Sammen skal vi skolere oss i temaet, ta den politiske kampen mot ideologien som angrep oss. Tida er inne og det at det nå er 10 år siden terroren rammet oss er et fint utgangspunkt for å ta den samtalen i hele bevegelsen.

En jente leser på lappene som henger på verditreet på Utøya

VERDIER: Det henger mange lapper med forskjellig budskap på «Verditreet» på Utøya.

Bekjempe rasisme og ekstremisme

Tiårsmarkeringa kommer til å bli litt annerledes i 2021 enn de siste årene. I tillegg til markeringene i regjeringskvartalet og på Utøya vil det være en konsert på rådhusplassen i Oslo. Sindre Lysø håper at pandemien har gitt litt slipp til da

– Vi håper at det blir mulig å samles i større grad for å minnes sammen. Det er ekstra sårt å ikke kunne være sammen, klemme og trøste på en slik dag.

Sindre Lysø trekker også frem årsmøtesesongen i AUF, LO og Ap, landsmøtet, 1. mai i tillegg til 22. juli som viktige arenaer for å minnes og snakke om ideologien som angrep oss for snart ti år siden.

– Vi er en politisk bevegelse og derfor må vi også vedta politikk om hvordan vi skal bekjempe rasisme og ekstremisme. Det kan alle kommunepartier, forbund og fylkesparti gjøre. Vi ser også at flere kommunestyrer har vedtatt å sette av penger slik at skoleelever får besøke 22. juli-senteret og Utøya, og være med på demokratiopplæringa der.

– 1. mai er en dag der vi markerer arbeiderbevegelsens kamper. Kampen mot rasisme er en av dem. Det har arbeiderbevegelsen alltid vært opptatt av og vi skal markere plassen 22.juli har i den kampen. Vi glemmer aldri de vi mista i kampen for et mer rettferdig og mangfoldig samfunn.

Fem barn og unge ser i en bok om 22. juli i Hegnhuset på utøya.

MINNER: I Hegnhuset på Utøya fortelles historien om 22.juli. En historie det er viktig at blir fortalt videre.

– Kunnskap er nøkkelen

Hvilke konkrete råd har du til alle partifeller rundt om i landet som har et ønske om å gjøre noe, men kanskje ikke vet helt hva?

– Bruk samlingspunktene til å snakke om 22. juli. I årsmøtetalen, temamøter og i samtale med familie og venner, sier Lysø.

– I AUF har vi medlemmer som ikke har egne minner fra 22. juli. Det er noen ganger krevende, men likevel viktig at vi forteller historien om 22. juli videre til neste generasjon. Vi har alle et ansvar for å lese oss opp og snakke om rasisme og ekstremisme, på samme måte som vi gjør med andre politiske temaer. Kunnskap er nøkkelen. – Sett opp rasisme og ekstremisme på dagsorden i eget kommune- og fylkesparti. Gjerne i samarbeid med AUF. 22. juli-senteret, Holocaust-senteret og Wergelandsenteret er i tillegg til Utøya samarbeidspartnere som har mye kunnskap og kan bistå. Husk at prosjektgruppa gjerne bistår dere, sier generalsekretæren.

Lysø har en oppfordring til alle sosialdemokrater i 2021.

– Det viktigste for meg og AUF er ikke at alle gjør alt, men at alle gjør noe. Som Ina Libak sa så fint i sin tale på 22. juli i 2020: «22. juli 2011 mistet 77 mennesker livet for å bruke stemmen sin. Vi skylder dem å bruke vår. Bare slik kan vi si aldri mer 22. juli.»

Fant du det du lette etter?

Tusen takk for din tilbakemelding!