Arbeiderpartiets alternative budsjett for 2018

Et budsjett som møter Norges utfordringer med handling.

– Vi må ta fatt på de store utfordringene Norge står foran. Vi må få flere ut i arbeid, klimautslippene må ned, vi må bygge ut helse- og omsorgstilbud og å få flere elever til å lykkes i skolen. Dette er et budsjett for å løse disse oppgavene, sier partileder Jonas Gahr Støre. 

Flere fra trygd til jobb

Arbeiderpartiet foreslår en storstilt satsing på 2, 5 milliarder for å skape nye arbeidsplasser og få flere over fra trygd til jobb.

– Vi satser blant annet på havnæringene, miljøteknologi og nye næringer som bioøkonomi og helse- og velferdsteknologi, vi legger flere hundre millioner på bordet for å utvikle næringslivet i distriktene, vi vil starte en kompetansereform, og vi foreslår 2000 nye tiltaksplasser for å få folk inn i jobb, sier Støre.

Arbeiderpartiets alternative budsjett har også flere satsinger for å få flere nye bedrifter til å vokse.

For å få flere barn og unge til å fullføre skolen, legger Arbeiderpartiet penger på bordet for et skikkelig løft for tidlig innsats, bedre barnehager, flere lærere og bedre yrkesfag.

Vi lever lenger og medisinske fremskritt gir oss nye muligheter til å gi flere god helsehjelp. Arbeiderpartiet vil ruste Norge til å møte de økende behovene. Partiets alternative budsjett inneholder et betydelig løft til både sykehus og eldreomsorg.

Partiets alternative budsjett inneholder også en klimainnsats langt over regjeringens forslag.

Jonas Gahr Støre oppsummerer med at Arbeiderpartiets alternative budsjett vil gi:

  • Flere i arbeid.
  • Flere pasienter som får behandling.
  • Flere barn og unge en bedre start på skoleløpet og en tryggere skolehverdag.
  • Lavere utslipp av klimagasser.
  • Et samfunn med mindre forskjeller gjennom et mer omfordelende skattesystem.

Jonas Gahr Støre om de fire store satsingene i budsjettet

Arbeiderpartiets alternative budsjett 2018 - Alle skal med (PDF)

Oppdatert 7. juni 2018 - Revidert nasjonalbudsjett

I revidert nasjonalbudsjett justerer regjeringen statsbudsjettet for året, med noen tilleggsbevilgninger og omprioriteringer, og endringer i skatte- og avgiftsreglene. 

Høyre-Frp-Venstre-regjeringen ble enige med KrF om RNB i juni. Arbeiderpartiet mener det reviderte budsjettet, også etter KrFs gjennomslag er en skuffelse. Barnehagebarna nedprioriteres, det kuttes i tiltak som vil få folk ut i arbeid, våre felles sykehus underfinansieres, det kommer ikke flere studieplasser til tross for rekordmange søkere til høyere utdanning, det satses ikke på mer politikraft, og det kuttes i studieplasser på Politihøgskolen. Arbeiderpartiet vil rette opp i dette, og vil også bruke mer på å sikre en god fastlegeordning for hele landet, på flom- og rassikring, og på å redusere plastforsøpling i havet og i naturen.

Arbeiderpartiets satsinger i revidert nasjonalbudsjett

Fant du det du lette etter?

Tusen takk for din tilbakemelding!