Hadia Tajik og Jonas Gahr Støre sitter foran en skjerm med teksten "Et mer rettferdig og klimavennlig Norge, der flere får muligheten til å være i jobb".

Arbeiderpartiets alternative budsjett for 2020

Et budsjett for vanlige folk og for å kutte klimautslipp

Arbeiderpartiet vil skape et mer rettferdig og klimavennlig samfunn, der flere får muligheten til å jobbe.

– Til nå har for lite av næringspolitikken ført til klimakutt, og for lite av klimapolitikken har ført til næringsutvikling. Det må vi forandre, slår Jonas Gahr Støre fast.

Han er opptatt av å føre en klimapolitikk som gjør at vi skaper flere jobber, og en omstilling som er rettferdig, slik at vanlige folk ikke sitter igjen med regninga.

– Blant annet foreslår vi å øke miljøteknologiordningen til 1 milliard kroner, slik at norsk industri og næringsliv kan kutte utslipp og skape nye arbeidsplasser. Vi vil også gjøre transportnæringen i stand til å kutte sine utslipp gjennom et eget CO2-fond for dem på ytterligere 1 milliard kroner, og vi vil lage en egen plan for industriutvikling i Nordsjøen, forklarer Hadia Tajik. 

Det innebærer å se sammenhengen i karbonfangst, -lagring og -transport, elektrifisering av norsk sokkel og havvind, og sikre at det skaper norske arbeidsplasser.

Prioriterer vanlige arbeidsfolk

Høyreregjeringen har sittet med ansvaret for syv statsbudsjett. De har brukt mer enn 125 milliarder kroner på å gi skattekutt, som ikke har fått flere i jobb, men i stedet økt forskjellene mellom folk.

– Vi vil heller prioritere interessene til helt vanlige arbeidsfolk. Blant annet foreslår vi å redusere maksprisen i barnehagene med 2.200 kr i året. Vi dobler fagforeningsfradraget, øker pendlerfradraget og sørger for at enslige minstepensjoner får utbetalt 4.000 kr mer i året, sier Støre.

Velferd for alle, uansett hvor du bor

Barnehage, skole, eldreomsorg og helsetjenester er viktige i folks hverdag og det viktigste vi kan bruke fellesskapets penger på. Derfor styrker Ap kommunenes og fylkenes frie inntekter med 3 milliarder kroner. I tillegg legger Ap inn 350 mill. kroner til ressurskrevende tjenester gjennom å styrke toppfinansieringsordningen.

Våre offentlige, felles sykehus er bærebjelker i velferdsstaten. Vi holder vårt sykehusløfte og setter av totalt 3 milliarder kroner til sykehusene i 2020. Det er 1,4 milliarder kroner mer enn regjeringen.

Fant du det du lette etter?

Tusen takk for din tilbakemelding!