Arbeiderpartiets alternative budsjett for 2021

Et budsjett for arbeid og sosial rettferdighet

– Det er slutt på pengegaver til de som har mest fra før. Nå er det vanlige arbeidsfolks tur, sier Jonas Gahr Støre.

– Når nærmere 200 000 nå er arbeidsledige, forskjellene øker og klimaproblemet henger over oss, legger vi fram et budsjett for å få folk i jobb, styrke vår felles velferd og kutte klimautslipp, sier Støre.

Finanspolitisk talsperson Hadia Tajik er bekymret for at koronapandemien kan gå fra å være en helsekrise til å bli en sosial og økonomisk krise.

– Folk trenger sikkerhet og forutsigbarhet for egen økonomi. Derfor forlenger vi inntektssikringsordningene, gjeninnfører feriepenger for arbeidsledige på dagpenger og foreslår at kompensasjonsordningen for bedriftene må dekke mer og ha lenger varighet. Nå er det viktig å å forebygge ensomhet og isolasjon, blant annet gjennom satsing på lavterskeltilbud innen psykisk helse, sier Tajik.

Velstand for vanlige folk

Hun fastslår at budsjettet betyr mer forutsigbarhet for egen økonomi, og sterkere innsats for trygge, hele og faste stillinger.

– Vi avlyser høyreregjeringens rikingfest og vil heller ha velstand for vanlig folk. Høyreregjeringen har påført folk økte avgifter og skjulte skatter, gjennom overprisede gebyrer. Arbeiderpartiet foreslår å fjerne de overprisede gebyrene, stoppe avgiftsøkningene, gjøre det billigere å komme seg til jobb og å være fagorganisert, sier Tajik.

Arbeiderpartiet setter en stopper for regjeringens usosiale kutt.

– Hvert år har regjeringen foreslått nye usosiale kutt for å finansiere enorme pengegaver til de aller rikeste. I år var det de syke som skulle ta regningen. Vi gjør det motsatte, vi gjør det heller billigere ved å innføre et felles frikort på samme nivå som dagens egenandelstak 1, sier Tajik.

– Arbeiderpartiet gjør viktige omprioriteringer for å finansiere vår felles velferd, sier Støre.

– Vi dropper Høyres formuesskattekutt for de rike for å finansiere flere arbeidsmarkedstiltak, en kvart milliard til yrkesfagene og penger til mer heltid i kommunene. Vi fjerner kontantstøtta som holder kvinner tilbake fra arbeidslivet og bruker pengene på 2900 flere barnehageplasser og rimeligere barnehage. Vi fjerner statsstøttet privatisering av helsevesenet for å bruke pengene på vår felles helsetjeneste, sier Ap-lederen.

Arbeiderpartiet setter grenser for kjøp av konsulenttjenester i offentlig sektor – og bruker heller penger på å ansette folk i faste, hele stillinger.

Kutte utslipp og skape jobber

– For Arbeiderpartiet bygger en vellykket klimapolitikk på dagens industri, med kompetansen og erfaringene til våre arbeidsfolk i front, sier Støre.

Arbeiderpartiet foreslår å bruke 4,8 milliarder på industrisatsinger og infrastruktur i hele landet, for å redde arbeidsplasser og skape nye.  

– Klimapolitikken må være rettferdig. Derfor foreslår vi å stoppe statens sponsing av luksusforbruk av elbiler for å heller finansiere hurtigladestasjoner i hele landet. Alle kommuner må ha minst en ladestasjon. Først da kan alle ta del i klimaomstillingen, sier Støre.

Fant du det du lette etter?

Tusen takk for din tilbakemelding!