Arbeiderpartiets alternative budsjett

I opposisjon lager Arbeiderpartiet sine egne alternative budsjetter for å vise hvordan vi vil prioritere annerledes enn regjeringen.