Arbeiderpartiets alternative budsjett

I opposisjon lager Ap egne alternative budsjetter for å vise hvordan vi vil prioritere annerledes enn høyreregjeringen.