Sykehjemsplasser

En eldreomsorg tilpasset morgendagens eldre

Dette vil vi med sykehemsplasser:

Det skal være trygt å bli gammel i Norge. Vi må bygge en eldreomsorg som er tilpasset dagens og morgendagens eldre, der stadig flere ønsker å kunne bo trygt hjemme. Tilskuddsordningene må tilpasses deretter.

Dette skiller oss fra Høyre/FrP-regjeringen

 • Investeringstilskuddet

  Investeringstilskuddet skal stimulere kommunene til å fornye og øke tilbudet (bygging/renovering) av sykehjemsplasser og omsorgsboliger. 

  Arbeiderpartiet ønsker at investeringstilskuddet skal omfatte både nybygde og renoverte plasser.

  Høyre/FrP-regjeringen ønsker omlegging av investeringstilskuddet til å bare gjelde nybygde plasser, ikke renoverte plasser.

Dette har vi gjort:

 • 2010

  Arbeiderpartiet innførte investeringstilskuddet for bygging/renovering av sykehjemsplasser. Vi økte denne prosentsatsen for tilskudd fra 25 % til 35 %

 • 2008 - 2015

  Det ble ferdigstilt 7 694 nybygde/renoverte sykehjemsplasser i perioden 2008 - 2015. I samme tidsrom, ble det gitt 12 292 tilsagn om plasser.  Aps helsefraksjon har tidligere sagt at vi ikke er fornøyd med antall ferdige plasser, og at vi burde kunne ha fått flere på de syv årene vi har hatt investeringstilskuddet. Men tatt i betraktning at det tar fra 4 til 8 år fra en kommune begynner å planlegge til nøkkelen står i døra, er dette likevel akseptabelt.  Det er bra at antall tilsagn ble over 12 000 i perioden, selv om tilsagn ikke er noen garanti for at man faktisk bygger, eller når det eventuelt bygges. Ser vi nærmere bak tallene, ser vi at nesten alle de 7 694 ferdige plassene ble gitt tilsagn om da vi satt i regjering, før valget 2013. 

Er du enig med Arbeiderpartiet om Sykehjemsplasser?

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Tusen takk for din tilbakemelding!