NATO

NATO er viktig for norsk sikkerhet.

Vårt standpunkt til NATO:

  • Norsk fred og sikkerhet ivaretas best gjennom et forutsigbart internasjonalt samarbeid basert på folkeretten. 
  • NATO er ankerfestet for norsk sikkerhetspolitikk innenfor den overordnede rammen av FN.
  • Vi vil følge opp Norges forpliktelser til NATO om å øke forsvarsbudsjettet opp mot 2 prosent av brutto nasjonalprodukt.

Å stå sammen med NATO-allierte og våre nordiske naboland er av sentral betydning for norsk sikkerhet. Spesielt når vi ser et nytt og mer utfordrende trusselbilde internasjonalt.

Utfordringene spenner fra klimaendringer og ressursforvaltning, til digitale trusler og terror. Vi står også overfor nye sikkerhetspolitiske utfordringer i Europa og dets nærområder. Disse utviklingstrekkene forsterker behovet for samarbeid.

Arbeiderpartiet vil videreutvikle det nordiske utenriks-, forsvars- og sikkerhetspolitiske samarbeidet i tråd med den nordiske solidaritetserklæringen.

Med store land- og havområder trenger Norge et sterkt og moderne forsvar som kan håndheve norsk suverenitet, ivareta våre allianseforpliktelser og bidra til stabilitet i våre nærområder.

Er du enig med Arbeiderpartiet om NATO?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker