Internasjonalt klimaarbeid

Arbeiderpartiet vil bidra til utslippskutt internasjonalt

Vi vil gjøre dette i det internasjonale klimaarbeidet:

 • Følge opp Paris-avtalen.
 • At Norge følger opp regnskogsatsingen (REDD+).
 • At Norge tar et sterkt lederskap i finansiering av klimatiltak og klimatilpasning i u-land.
 • At Norge skal bli karbonnøytralt i 2030 ved utslippskutt nasjonalt, og ved kvotekjøp i EU eller internasjonalt.
 • At Norge skal bidra til at kvoteprisen i EUs kvotesystem utvikles slik at kvotesystemet bidrar til både utslippsreduksjoner og teknologiutvikling.
 • At Norge skal utnytte handlingsrommet i EØS.
 • At Norge skal bidra til arbeidet for å redusere klimagassutslipp fra internasjonal luft- og skipsfart.
 • At Norge fortsetter arbeidet for å kutte kortlivede klimagasser.

EU og EØS

Norge har vært en del av EUs kvotesystem siden 2008, og Arbeiderpartiet vil at Norge skal oppfylle Paris-målet sammen med EU. 

Samtidig mener Arbeiderpartiet at Norge må bli langt flinkere til å utnytte det handlingsrommet som ligger i EØS-avtalen, slik at vi selv kan avgjøre hvordan vi vil nå klima- og fornybarmålene.

Internasjonale tiltak 

Å bevare regnskog er et viktig klimatiltak internasjonalt. Regnskogsatsingen bidrar til å redusere klimagassutslippene. 

Arbeiderpartiet vil derfor videreføre regnskogsatsingen på et høyt nivå. Norge skal også bidra til andre klimatiltak og klimatilpasning i utviklingsland.

Norge har lang erfaring fra utbygging av fornybar energi. Arbeiderpartiet ønsker at Norge skal satse spesielt på fornybarinvesteringer.

Vi vil øke innsatsen mot kortlivede klimagasser, som svart karbon og metan. Å redusere slike utslipp gir et utslippskutt svært raskt. Dessuten har disse klimagassene en spesiell stor effekt på issmelting. 

Norge må bruke sin posisjon i det arktiske samarbeidet for å bidra til fremme tiltak.

Dette har vi gjort:

 • 2014

  Stoltberg-regjeringen satte i gang regnskogsatsingen (REDD+) og gjorde Norge til et foregangsland også på finansiering av klimatiltak i utviklingsland. Denne perioden  sørge vi for flertall for å trekke Statens Pensjonsfond Utland ut av kullinvesteringer.

Er du enig med Arbeiderpartiet om Internasjonalt klimaarbeid?

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Tusen takk for din tilbakemelding!