Internasjonalt klimaarbeid

Arbeiderpartiet vil bidra til utslippskutt internasjonalt

Vi vil gjøre dette i det internasjonale klimaarbeidet:

 • Følge opp Paris-avtalen.
 • At Norge følger opp regnskogsatsingen (REDD+).
 • At Norge tar et sterkt lederskap i finansiering av klimatiltak og klimatilpasning i u-land.
 • At Norge skal bli karbonnøytralt i 2030 ved utslippskutt nasjonalt, og ved kvotekjøp i EU eller internasjonalt.
 • At Norge skal bidra til at kvoteprisen i EUs kvotesystem utvikles slik at kvotesystemet bidrar til både utslippsreduksjoner og teknologiutvikling.
 • At Norge skal utnytte handlingsrommet i EØS.
 • At Norge skal bidra til arbeidet for å redusere klimagassutslipp fra internasjonal luft- og skipsfart.
 • At Norge fortsetter arbeidet for å kutte kortlivede klimagasser.

EU og EØS

Norge har vært en del av EUs kvotesystem siden 2008, og Arbeiderpartiet vil at Norge skal oppfylle Paris-målet sammen med EU. 

Samtidig mener Arbeiderpartiet at Norge må bli langt flinkere til å utnytte det handlingsrommet som ligger i EØS-avtalen, slik at vi selv kan avgjøre hvordan vi vil nå klima- og fornybarmålene.

Internasjonale tiltak 

Å bevare regnskog er et viktig klimatiltak internasjonalt. Regnskogsatsingen bidrar til å redusere klimagassutslippene. 

Arbeiderpartiet vil derfor videreføre regnskogsatsingen på et høyt nivå. Norge skal også bidra til andre klimatiltak og klimatilpasning i utviklingsland.

Norge har lang erfaring fra utbygging av fornybar energi. Arbeiderpartiet ønsker at Norge skal satse spesielt på fornybarinvesteringer.

Vi vil øke innsatsen mot kortlivede klimagasser, som svart karbon og metan. Å redusere slike utslipp gir et utslippskutt svært raskt. Dessuten har disse klimagassene en spesiell stor effekt på issmelting. 

Norge må bruke sin posisjon i det arktiske samarbeidet for å bidra til fremme tiltak.

Dette har vi gjort:

 • 2014

  Stoltberg-regjeringen satte i gang regnskogsatsingen (REDD+) og gjorde Norge til et foregangsland også på finansiering av klimatiltak i utviklingsland. Denne perioden  sørge vi for flertall for å trekke Statens Pensjonsfond Utland ut av kullinvesteringer.

Er du enig med Arbeiderpartiet om Internasjonalt klimaarbeid?

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Tusen takk for din tilbakemelding!