Barnetillegget for uføre

Arbeiderpartiet har reversert det usosiale kuttet i barnetillegg for uføre.

Vi mener dette om barnetillegget for uføre:

  • Vi er for barnetillegg for uføre.
  • Å fjerne barnetillegget vil ramme mange familier med barn som allerede har en krevende økonomisk hverdag.

Familier i en vanskelig økonomisk situasjon trenger en god familiepolitikk. 

Samtidig som Høyre og FrP kuttet i barnetillegget økte de maksprisen for barnehage, og reduserte tiltak som kan få folk i arbeid. Barnetillegget til trygden er ment å dekke merkostnadene for de som har barn. Derfor var det usosialt av høyreregjeringen å knytte barnetillegget til inntekten før en ble ufør. Arbeiderpartiet var mot disse usosiale kuttene fra høyreregjeringen, og har reversert dem.

Dette skiller oss fra høyresiden

  • Barnetillegget for uføre

    Kutt i barnetillegget gir mindre til uføre med barn.

    Arbeiderpartiet Stemte for å beholde barnetillegget til uføre.

    Høyresiden Foreslo å kutte i barnetillegget til uføre i statsbudsjettet for 2015 fra ca 35 000 kr. (behovsprøvd) til ca. 7 000 kr. (standardisert til alle). 18 000 uføretrygdede ville fått et lavere barnetillegg. 32 900 barn ville blitt rammet. Forslaget fikk ikke flertall, men det ble flertall for et samlet tak på uføretrygd og barnetillegg som ikke skal overstige 95 prosent av inntekten man hadde før man ble ufør. Om lag 1500 uføre med om lag 4000 barn opplever kutt sammenlignet med den tidligere ordningen.

Er du enig med Arbeiderpartiet om Barnetillegget for uføre?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker