Integrerings- og likestillingsrapport for partikontoret

Årlige rapporter fra 2020

Alle arbeidsgivere er pålagt en aktivitetsplikt som innebærer å jobbe aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering. Det skal rapporteres årlig på hva som er gjort i forhold til dette arbeidet. Vedlagt er partikontorets rapport på dette området.