Ressursgruppe for politikken for funksjonshemmede

Gir råd om likestillings- og rettighetspolitikken for personer med funksjonsnedsettelser

Mellom 15 og 18 % av Norges befolkning fra 15 til 66 år har en funksjonsnedsettelse. Personer med funksjonsnedsettelse møter store barrierer i mange deler av samfunnet, og hindres dermed fra full deltakelse på lik linje med andre. Arbeiderpartiets sentralstyre har oppnevnt en ressursgruppe for politikken for funksjonsevne for en periode på to år.

Ressursgruppen skal:

 • gi råd til Arbeiderpartiet, Arbeiderpartiets stortingsgruppe og regjeringen om likestillings- og rettighetspolitikken for personer med funksjonsnedsettelser.
 • komme med forslag om hvordan partiet kan legge til rette for at mennesker med funksjonsnedsettelser kan delta på lik linje i partiorganisasjonen.
 • bidra til kompetanseheving om likestillings- og rettighetspolitikken for personer med funksjonsnedsettelser i organisasjonen.
 • gi innspill til nytt partiprogram.

Ressursgruppens medlemmer:

 • Monica Haugen, leder
 • Ann-Marit Sæbønes
 • Jørgen Foss
 • Kristoffer Lium
 • Johannes Kiese
 • Svein-Rune Johannessen
 • Tor Andreas Bremnes
 • Linn Junker Nygaard
 • Torbjørn Vereide tiltrer fra stortingsgruppa

Har du innspill til ressursgruppen, eller ønsker å komme i kontakt med den, kan du sende en e-post til sekretær for ressursgruppen Tone Li Sandvik på [email protected].

Fant du det du lette etter?

Tusen takk for din tilbakemelding!