Ressursgruppe for politikken for funksjonshemmede

Gir råd om likestillings- og rettighetspolitikken for personer med funksjonsnedsettelser

Arbeiderpartiets ressursgruppe for politikken for funksjonshemmede. Foto: Ivar Kvistum

15 % av Norges befolkning har en funksjonshemning. Mennesker med funksjonsnedsettelser er i liten grad representert i politiske partier, i kommunestyrer, fylkesstyrer eller på Stortinget. Arbeiderpartiets sentralstyre har derfor oppnevnt ressursgruppen for politikken for funksjonshemmede som skal gi direkte innspill til partiet. 

Ressursgruppen skal:

 • gi råd til Arbeiderpartiet og Arbeiderpartiets stortingsgruppe om likestillings- og rettighetspolitikken for personer med funksjonsnedsettelser.
 • komme med forslag om hvordan Arbeiderpartiet kan legge til rette for at mennesker med funksjonsnedsettelser kan delta på lik linje i partiorganisasjonen.
 • bidra til kompetanseheving om likestillings- og rettighetspolitikken for personer med funksjonsnedsettelser.
 • gi innspill til nytt partiprogram.

Ressursgruppens medlemmer:

 • Ann-Marit Sæbønes, Oslo, leder
 • Lars Rovik Ødegård, Akershus
 • Jens O. Simensen, Østfold
 • Monica Haugen, Oslo
 • Nikita Amber Abbas, AUF i Oslo
 • Marte Oppedal Vale, Oslo  
 • Jørgen Foss, Oslo
 • Bjug Ringstad, Innlandet
 • Johannes Kiese, AUF
 • Tore Hagebakken, Stortingsrepresentant

Har du innspill til ressursgruppen, eller ønsker å komme i kontakt med den, kan du sende en e-post til sekretær for ressursgruppen Tone Li Sandvik på [email protected].