Vei

Arbeiderpartiet vil ruste opp veiene i hele landet.

Vi vil dette med veiene:

  • Fortsette å ruste opp riks- og fylkesveiene, slik vi gjorde sist vi satt i regjering. Det var da tidenes samferdselsløft kom. 
  • Få ned klimautslippene, blant annet ved å sørge for nok produksjon av biodrivstoff og opprette et CO2-fond for lastebilnæringen.
  • Jobbe for en ordning med rettferdig vegprising som erstatning for bompenger.
  • Sørge for penger til skredsikring av norske veier.
  • Være pådriver for å få på plass ny teknologi i veitransporten.

Ap har troverdighet 

Arbeiderpartiets tillit som veiparti er tett knyttet til Stoltenberg II-regjeringen 2005-13. Det var da taktskiftet, tidenes samferdselsløft, kom. 

Gjennom de nødvendige bevilgningene ble Nasjonal transportplan (NTP) for første gang tatt på alvor som en strategisk plan for prioritering – ikke en ønskeliste.   

Fra 2005 til budsjettforslaget for 2014 økte samferdselsbevilgningene med om lag 90 prosent. Nesten samtlige nye veiprosjekter som ble åpnet 2014-2017 hadde anleggsstart før regjeringsskiftet i 2013. Frps samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen var i realiteten de rødgrønnes snorklipper.   

Høyre/FrP-regjeringen styrte på, og bevilget i hovedsak i tråd med, NTP-en som Stoltenberg II-regjeringen la fram våren 2013. En plan også Arbeiderpartiet fulgte opp, med bevilgninger litt over regjeringens, i våre alternative budsjetter.     

Lavere utslipp 

Det er mulig å få til store utslippskutt fra veitransporten. Bilprodusentene lager nå mer miljøvennlige biler, men for å få fart på denne utviklingen er det nødvendig at staten bidrar økonomisk for å skifte ut bilparken til lav- og nullutslippskjøretøy

Arbeiderpartiet vil derfor at det skal lønne seg å kjøpe og kjøre biler med lave eller ingen utslipp. Vi vil sørge for at det blir produsert nok bærekraftig biodrivstoff, og bidra til at næringslivet kommer over på utslippsfrie lastebiler med et CO2-fond.

Ny teknologi 

Det skjer også en rask utvikling av biler som i større eller mindre grad kjører selv. Også styringen av veitrafikken vil kunne bli effektivisert av ny teknologi. Ny teknologi vil kunne føre til store endringer i hvordan vi kommer oss fram på og hvordan vi bygger ut veiene våre i framtiden. 

Antall trafikkulykker vil kunne bli drastisk redusert, og vi vil kunne bruke veisystemet mer effektivt slik at det blir mindre kø. Denne utviklingen vil imidlertid også påvirke mange arbeidsplasser i transportnæringen. 

Arbeiderpartiet er opptatt av at denne utviklingen skal styres, for å håndtere gevinstene og ulempene ved den nye teknologien på en best mulig måte. 

Er du enig med Arbeiderpartiet om Vei?

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Tusen takk for din tilbakemelding!