Trafikksikkerhet

Vi jobber for ingen drepte og hardt skadde i trafikken.

Arbeiderpartiet vil:

  • Fortsette arbeidet med en nullvisjon med mål om at det ikke skal forekomme ulykker med drepte og hardt skadde i veitrafikken.
  • Utarbeide en nasjonal gjennomføringsplan for skredsikring av alle strekninger med høy og middels skredfaktor på riks- og fylkesveinettet.
  • Flere og bedre, møtefrie veier.
  • Flere veier med midtdeler.
  • Gjennomsnittsmålinger på ulykkesutsatte strekninger.
  • Holdningskampanjer.
  • Alkolås i varelastebil og buss.
  • Flere kontroller med formål å hindre rus og manglende bilbeltebruk.   

Vi hegner om nullvisjonen

Norge var tidlig ute med trafikksikkerhetspolitikk, og den har vært effektiv. Selv om vi nå har nesten like mange kjøretøy som mennesker i Norge, har vi det laveste tallet trafikkdrepte på 60 år

Ingen andre land i verden har lavere tall per million innbyggere. Dette er et resultat av både populære og upopulære tiltak.

Likevel er én trafikkdrept, én for mye. Ungdom er mest utsatt.

Derfor vil vi fortsette arbeidet i retning nullvisjonen: Ingen drepte og hardt skadde på norske veier.    

Arbeiderpartiet ser også sammenhengen mellom de relativt lave dødstallene i trafikken, og den restriktive alkoholpolitikken i Norge. 

Vi sier derfor nei til betydelige liberaliseringer.

Er du enig med Arbeiderpartiet om Trafikksikkerhet?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker