Trafikksikkerhet

Arbeiderpartiet deler nullvisjonen for tallet på drepte og hardt skadde i trafikken. Vi er for både populære og upopulære tiltak som bidrar til dette.

Dette sier vi ja til for å bedre trafikksikkerheten:

  • Flere og bedre, møtefrie veier.
  • Flere veier med midtdeler.
  • Gjennomsnittsmålinger på ulykkesutsatte strekninger.
  • Holdningskampanjer.
  • Alkolås i varelastebil og buss.
  • Flere kontroller med formål å hindre rus og manglende bilbeltebruk.   
  • Sørge for penger til skredsikring.

Nullvisjonen

Norge var tidlig ute med trafikksikkerhetspolitikk, og den har vært effektiv. Selv om vi nå har nesten like mange kjøretøy som mennesker i Norge, har vi det laveste tallet trafikkdrepte på 60 år

Ingen andre land i verden har lavere tall per million innbyggere. Dette er et resultat av både populære og upopulære tiltak.

Likevel er én trafikkdrept, én for mye. I 2015 mistet 118 personer livet i trafikken, og det er ungdom som er mest utsatt. 

Derfor vil vi fortsette arbeidet i retning nullvisjonen: Ingen drepte og hardt skadde på norske veier.    

Kjøring og rus

Arbeiderpartiet ser også sammenhengen mellom de relativt lave dødstallene i trafikken, og den restriktive alkoholpolitikken i Norge. 

Vi sier derfor nei til betydelige liberaliseringer.

Er du enig med Arbeiderpartiet om Trafikksikkerhet?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker