Trafikksikkerhet

Arbeiderpartiet deler nullvisjonen for tallet på drepte og hardt skadde i trafikken. Vi er for både populære og upopulære tiltak som bidrar til dette.

Dette sier vi ja til for å bedre trafikksikkerheten:

  • Flere og bedre, møtefrie veier.
  • Flere veier med midtdeler.
  • Gjennomsnittsmålinger på ulykkesutsatte strekninger.
  • Holdningskampanjer.
  • Alkolås i varelastebil og buss.
  • Flere kontroller med formål å hindre rus og manglende bilbeltebruk.   
  • Sørge for penger til skredsikring.

Nullvisjonen

Norge var tidlig ute med trafikksikkerhetspolitikk, og den har vært effektiv. Selv om vi nå har nesten like mange kjøretøy som mennesker i Norge, har vi det laveste tallet trafikkdrepte på 60 år

Ingen andre land i verden har lavere tall per million innbyggere. Dette er et resultat av både populære og upopulære tiltak.

Likevel er én trafikkdrept, én for mye. I 2015 mistet 118 personer livet i trafikken, og det er ungdom som er mest utsatt. 

Derfor vil vi fortsette arbeidet i retning nullvisjonen: Ingen drepte og hardt skadde på norske veier.    

Kjøring og rus

Arbeiderpartiet ser også sammenhengen mellom de relativt lave dødstallene i trafikken, og den restriktive alkoholpolitikken i Norge. 

Vi sier derfor nei til betydelige liberaliseringer.

Er du enig med Arbeiderpartiet om Trafikksikkerhet?

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Tusen takk for din tilbakemelding!