Økonomisk kriminalitet

Økonomisk kriminalitet er uakseptable angrep på velferdsstaten.

Slik vil vi jobbe for å bekjempe økonomisk kriminalitet:

  • Øke ressursene i politiet, slik at de kan ansette riktig kompetanse for å avdekke og etterspore økonomisk kriminalitet, i alle landets politidistrikter.
  • Sørge for at Økokrim og Skatteetaten har de ressursene de trenger for å avdekke økonomisk kriminalitet og følge opp varsler fra banker og finansinstitusjoner om mulig hvitvasking.
  • Sørge for kriminelle ikke får beholde økonomiske verdier fra kriminell virksomhet, ved å innføre sivilrettslig inndragning. Følge opp forslagene i skatteforliket om økt åpenhet og om å motvirke skatteunndragelser.
  • Sikre at multinasjonale selskaper med økonomisk aktivitet i Norge også skatter til Norge.

Kompetanse er viktig for å avsløre

Økonomisk kriminalitet unndrar årlig store inntekter fra velferdsstaten. Det trengs derfor kompetanse hos lokale politimyndigheter, og samarbeid med skattemyndigheter, trygdeetat og sosialmyndigheter for å avdekke slik kriminalitet. Og det må prioriteres. 

Eksempler på økonomisk kriminalitet er skatte- og avgiftsunndragelser, brudd på konkurranselovgivningen, korrupsjon, bestikkelser, konkurskriminalitet, økonomisk utroskap, bedrageri og underslag, brudd på regnskapsbestemmelser og misbruk av offentlige støtteordninger. 

Det er også økonomisk kriminalitet når arbeidsgivere tilbakeholder lønn eller opptjente feriepenger, hvitvasker penger, eller hjelper kriminelle å tildekke egentlig eierskap på eiendommer, selskaper, båter eller luksusbiler.  

Det er viktig for samfunnet at kriminelle ikke får beholde de verdiene de skaffer seg ved ulovlige handlinger. Derfor må vi utvide lovverket slik at inndragning skjer automatisk uten at dette må gjennom en straffesak, at varsler om hvitvasking fra finansinstitusjoner og andre behandles effektivt og raskt, og påtalemyndighetene må ha nok ressurser til at de også kan ta større kompliserte saker med innsidehandling og handler gjennom selskaper i skatteparadiser uten at dette reduserer den vanlige driften. 

Det er også viktig at politiet har anledning og rettshjemler til å benytte informasjon om økonomisk kriminalitet de får fra politiet i andre land. 

Er du enig med Arbeiderpartiet om Økonomisk kriminalitet?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker